Giải đáp cuộc sống

Trái phiếu kèm chứng quyền là gì? (Cập nhật 2023)

hiện no, đầu tư vào trái phiếu là hình thức đầu tư tài chính phổ biến. vậy trái phiếu kèm chứng quyền là gì? qua bài viết dưới đy, công ty luật acc sẽ cung cấp kiến ​​thức vền ền ề này ể bạn ọc cón thểu rõ hơn nhé.

Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền Là

1. trái phiếu kèm chứng quyền là gì?

trai phiếu kèm chứng quyền là loại hình trai phiếu ược công ty cổ phần pHát hành kèm thứng quyền, chop pHép người sở hữu chup nghiệp pHát hành tại phương án phát hành trái phiếu.

sau khi được phát hành, chứng quyền đi kèm có thể được tách riêng. nhà đầu tư có thể độc lập mua bán chứng quyền mà không liên quan đến trái phiếu.

2. chứng quyền đi kèm trái phiếu có những thông tin gì?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button