Từ vựng

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 đầy đủ 16 chủ đề

Đối với tiếng Anh lớp 10, học sinh sẽ phải bắt đầu học các chủ đề khó hơn và sẽ có nhiều từ vựng để ghi nhớ hơn. Nếu chúng ta biết nhiều từ vựng sẽ giúp chúng ta học tiếng Anh tốt hơn. Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 sẽ cung cấp cho các em học sinh những từ vựng thường dùng trong giao tiếp. Và nó liên quan mật thiết đến chương trình học tiếng Anh lớp 11 và 12. Đây step up tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 chi tiết và đầy đủ nhất giúp các em học và hiểu nghĩa của từ.

từ vựng tiếng Anh lớp 10

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 10 có phiên âm 0

Unit 1: A Day in the Life

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 về ngày của bạn trong cuộc sống hàng ngày là một trong những chủ đề từ vựng tiếng Anh dễ và được các bạn học sinh lớp 10 vô cùng quan tâm vì đây là chủ đề quen thuộc trong cuộc sống. Bài 1 sẽ cho phép học sinh ôn lại cuộc sống hàng ngày của mình. Tổng hợp cuộc sống hàng ngày, việc nhà, chuyện kể,… hãy cùng tham khảo những từ vựng ngữ âm lớp 10 về một ngày trong cuộc sống các bạn nhé!

– daily routine / ˈdeɪli ruːˈtiːn / (n): thói quen hàng ngày, công việc hàng ngày

-bank (n) [bæηk]: ngân hàng

– luộc (v) [bɔil]: đun sôi, đun sôi (nước)

– harrow (v) [‘hærou]: bừa (cánh đồng)

-plot (exp): trường

– cày (v) [plau]: cày (ruộng)

–lead (v) [led]: chì, dắt (trâu)

– Buffalo (n) [‘bʌfəlou]: con trâu

– field (n) [fi: ld]: trường, trường

– pump (v) [pʌmp]: máy bơm (nước)

– chat (v) [off] = Trò chuyện một cách thân thiện: trò chuyện, trò chuyện

– đồng nghiệp (exp): bạn nông dân

– thực hiện cấy ghép (exp) [træns’plɑ: ntin]: cấy (lúa)

– Satisfied with (exp) [kən’tenid] = Hài lòng với (exp) [‘sætisfaid]: Hài lòng

– off = ring (v): chuông, chuông len (chuông)

– ready [get’redi] = chuẩn bị (v) [pri’peə]: chuẩn bị

-crop (n) [krɔp]: mùa màng, mùa vụ

– quan tâm đến (exp) [‘intristid]: quan tâm

– Thuốc lá địa phương: [‘loukəl tə’bækou]: thuốc lào

– cue (n) [kju:]: cue, cue

– thất vọng với (exp) [disə’pɔint]: thất vọng

– alert (n) [ə’lɑ: m] = alert: báo động

– option (n) [‘ɔp∫n]: lựa chọn, lựa chọn

– Giải lao một giờ: Giải lao một giờ

– nghỉ ngơi trong thời gian ngắn (exp): nghỉ giải lao trong thời gian ngắn (tạm nghỉ)

-neighbor (n) [‘neibə]: hàng xóm

-break (n) [breik]: phá vỡ

– go see (exp) = visit (v) [‘vizit]: ghé thăm

– Occup (n) [, ɒkjʊ’pei∫n] = job (n) [dʒɔb]: nghề nghiệp, công việc.

Phần 2: School Talk

Một trong những chủ đề không thể thiếu trong kho từ vựng tiếng Anh lớp 10 đó là chủ đề giáo dục, bởi đây là chủ đề quen thuộc và gần gũi nhất với học sinh. Có rất nhiều từ vựng để học sinh sử dụng trong học tập như unit 2: school talk (nói về trường học) hoặc unit 4: special education (giáo dục đặc biệt)

Đầu tiên, chủ đề của buổi nói chuyện về trường học, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về trường học của học sinh – nơi họ học tập, sinh sống và vui chơi – thông qua những câu chuyện hàng ngày của họ. Tiếng Anh.

-International (a): Quốc tế

-Semester (n): Học kỳ

– flat (n): căn hộ

– Dịp (n): Nhân dịp

– Cửa hàng ở góc: Cửa hàng ở góc

– Tình trạng hôn nhân: Tình trạng hôn nhân

– Có thể áp dụng (a): Có thể áp dụng

-Occupation (n): Nghề nghiệp

– Attitude (n): Thái độ

-narrow (a): chật chội

– comments (n): nhận xét

-Occupation (n): Nghề nghiệp

– marvelous (a): kỳ lạ, kỳ diệu

– Nervous (a): Thần kinh

– mắc kẹt (a): bị vô hiệu hóa, bị mắc kẹt

– khiếp (a): đáng sợ, kinh hoàng

– Cải thiện (v): Cải thiện, Cải thiện

– coi (v): cân nhắc

– Đau lưng (n): Đau lưng

– Đe doạ (v): Sợ hãi

– Toothache (n): Đau răng

– case (n): trường hợp, trường hợp

Phần 3: Nền nhân vật

Trong Phần 3, chúng ta sẽ học cách giới thiệu và mô tả sơ yếu lý lịch của con người. Sách gồm một số từ vựng tiếng Anh lớp 10 quan trọng như:

– train (n) [‘treiniη]: xe lửa

– Giáo dục phổ thông: [‘dʒenərəl, edju:’ kei∫n]: Giáo dục phổ thông

– tham vọng (a) [æm’bi∫əs] đầy tham vọng

– smart (a) [in’telidʒənt]: thông minh

– strong-willed (a) [‘strɔη’wild]: ý chí mạnh mẽ

– Humane (a) [hju: ‘mein]: Nhân đạo

-Mature (a) [mə’tjuə]: trưởng thành, chín chắn

– harbor (v) [‘hɑ: bə]: nuôi dưỡng (trong tâm trí)

– rực rỡ (a): [‘briljənt]: rực rỡ

-career (n) [kə’riə]: nghề nghiệp

– Abroad (adv) [ə’brɔ: d]: Ở nước ngoài

– xuất hiện (n) [ə’piərəns]: bề ngoài

– privateutor (n) [‘praivit‘ tju: tə]: gia sư

-background (n) [‘bækgraund]: nền

–pris (v) [‘riəlaiz]: thực thi

– Tiểu học: Tiểu học (Lớp 1-5)

– Middle School (n): Trường Trung học (Lớp 6-12)

– schoolwork (n): bài tập ở trường

– Bằng Vật lý [di’gri:]: BS Vật lý

– Favourite (a) [‘feivərit]: Yêu thích

– Màu sắc Flying [‘flaiiη]: Xuất sắc, Hạng nhất

– Ngoại ngữ [‘fɔrin] Ngôn ngữ: Ngoại ngữ

– bi kịch (a) [‘trædʒik]: bi kịch

– Kể từ đó: Kể từ đó

Tham khảo: Cung cấp giáo viên nước ngoài

– Office worker (n) [‘ɔfis’ wə: k] Nhân viên văn phòng

-get (v): [əb’tein] lấy, lấy

– take (v) [teik] up: tiếp quản

– Education (n): [, edju: ‘kei∫n] Education

-OK (v) [di’tə: min]: Được rồi

– experience (n) [iks’piəriəns]: trải nghiệm

-professor (n): [prə’fesə] giáo sư

-founds (n) [‘faundliη]: thành lập

-humani Artificial (a) [hju :, mæni’teəriən]: nhân đạo

– c.v (n): CV

– easy (v) [i: z]: nhẹ nhàng, dễ dàng

-previous (a) [‘pri: viəs]: trước đây

– tour guide (n): hướng dẫn viên du lịch

-attend (v) [ə’tend]: tham dự, tham dự

-telephoneist (n) [ti’lefənist]: người gọi

– travel agency (n) [‘trævl’eidʒənsi]: công ty du lịch

– thất nghiệp (a) [, ʌnim’plɔid] thất nghiệp

Bài 4: Giáo dục Đặc biệt

Với chủ đề là giáo dục đặc biệt, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các phương pháp giáo dục đặc biệt. Đối tượng giáo dục ở đây là học sinh tàn tật, khuyết tật về thể chất.

– list (n) [list]: danh sách

–blind (n) [mù]: mù

– điếc (n) [def]: điếc

– mute (n) [mju: t]: câm

– letter (n) [‘ælfəbit]: lá thư

– work out (v) [wə: k, aut]: tìm hiểu

– thích hợp (a) [‘prɔpə]: thích hợp

– nghi ngờ (n) [daut]: nghi ngờ

– special (a) [‘Spe∫l]: đặc biệt

– disable (a) [dis’eibld]: vô hiệu hóa

– câm (a) [dʌm]: câm

– message (n) [‘mesidʒ]: tin nhắn

-mentally (adv) [‘mentəli]: tinh thần

– đờ đẫn (a) [ri’tɑ: did]: buồn tẻ

– ngăn ai đó làm điều gì đó (exp.): ngăn ai đó làm điều gì đó

– battle (adv) [‘grædʒuəli]: từ từ

– schooling (n) [‘sku: liη]: đi học

– Oppa (n) [, ɔpə’zi∫n]: sự chống đối

– Presentation (n) [, deməns’trei∫n]: Trình diễn

– going (v) [ə’raiv]: đến nơi

– để làm điều gì đó với nỗ lực hết mình [greit, ‘efət] (exp.): cố gắng làm điều gì đó

– time – comsuming (a) [‘taim kən’sju: miη]: lãng phí thời gian

– raise (v) [reiz]: tăng, tăng

– open (v) [‘oupən, ʌp]: mở

– khác với cái gì đó (exp) [‘difrənt]: không thích cái gì

– plus (v) [æd]: dấu cộng

– trừ (v) [səb’trækt]: trừ đi

– tự hào về điều gì đó [praud] (exp.): tự hào về điều gì đó

– phản đối (v) [‘pooutest]: phản đối

– braille (n) [breil]: Hệ thống chữ nổi dành cho người mù

– suy ra điều gì đó với điều gì đó (exp.) [in’fə:]: suy ra

Cuộc sống của con người ngày càng trở nên hiện đại và có rất nhiều phát minh mang lại lợi ích cho cuộc sống. Từ vựng lớp 10 liên tục được cập nhật và bổ sung, giúp học sinh nắm vững những từ vựng mới về các chủ đề này, giúp học sinh nắm bắt được xu hướng, nhịp điệu phát triển của cuộc sống hiện đại.

Nói chung, các chủ đề sau đây có liên quan đến công nghệ: Phần 5: Công nghệ là về bạn, Phần 7 là về phương tiện truyền thông đại chúng, Phần 13: Phim và phim (phim và phim).

Liên kết hình ảnh

Phần 5. Công nghệ và bạn

Công nghệ thông tin chắc chắn là một chủ đề được nhiều học sinh, đặc biệt là các bạn nam quan tâm. Với chủ đề này, các em sẽ hiểu thêm về từ vựng tiếng Anh lớp 10 chuyên ngành công nghệ hiện nay.

 1. Illustration (n) [, iləs’trei∫n]: Ví dụ minh họa
 2. Đơn vị Xử lý Trung tâm [‘prousesiη] (cpu) (n): Đơn vị Xử lý Trung tâm
 3. Keyboard (n) [‘ki: bɔ: d]: Bàn phím
 4. software (n) [‘sɔftweə]: phần mềm
 5. màn hình máy tính [skri: n] (n): màn hình máy tính
 6. floppy [‘flɔpi] disk (n): đĩa mềm
 7. speaker (n) [‘spi: kə]: người nói
 8. Cảnh quan (a) [‘si: nik]: Phong cảnh
 9. cảnh đẹp [‘bju: ti] (n): cảnh đẹp
 10. magic (a) [mi’rækjuləs]: kỳ lạ
 11. device (n) [di’vais]: thiết bị
 12. Visual Display Unit (vdu) (n) [‘vi∫uəl, dis’plei,‘ ju: nit]: Display Device
 13. thích hợp (a) [ə’proupriət]: thích hợp
 14. hardware (n) [‘hɑ: dweə]: phần cứng
 15. Chia (v) [di’vaid]: Chia nhỏ
 16. Tính toán (v) [‘kælkjuleit]: Tính toán
 17. speed up (v) [‘spi: d’ʌp]: tăng tốc độ
 18. Tính (n) [, kælkju’lei∫n]: tính toán, tính toán
 19. Multiply (n) [‘mʌltiplai]: Nhân
 20. lưu trữ (n) [‘stɔ: ridʒ]: lưu trữ
 21. Lightning Speed ​​[‘laitniη, spi: d] (exp.): Tốc độ cực nhanh
 22. perfect (a) [‘pə: fikt]: hoàn hảo
 23. precision (n) [‘ækjurəsi]: độ chính xác
 24. Electron (a) [, ilek’trɔnik]: Electron
 25. Communicator (n) [kə’mju: nikeitə]: người / thứ truyền tải thông tin
 26. data (n) [‘deitə]: dữ liệu
 27. magic (a) [‘mædʒikəl]: kỳ diệu
 28. typewriter (n) [‘taip, raitə]: máy đánh chữ
 29. memo (n) [‘memou]: bản ghi nhớ
 30. request [ri’kwest] cho nghỉ phép (exp.): yêu cầu nghỉ việc
 31. Vật lý (a) [‘fizikl]: Vật lý
 32. Interaction (v) [, intər’ækt]: Liên hệ
 33. Entertainment (n) [, entə’teinmənt]: giải trí
 34. Link (v) [liηk]: kết nối
 35. hành động trên (v) [ækt, n]: ảnh hưởng đến
 36. secret (a) [mis’tiəriəs]: bí ẩn
 37. Able (a) [‘keipəbl]: có thể, rất tốt
 38. Invention (n) [in’ven∫n]: Phát minh
 39. Cung cấp (v) [prə’vaid]: Cung cấp
 40. Personal (a) [‘pə: sənl]: cá nhân
 41. Material (n) [mə’tiəriəl]: Vật chất
 42. search (v) [sə: t∫, fɔ:]: tìm kiếm
 43. Scholarship (n) [‘skɔlə∫ip]: Học bổng
 44. lướt [sə: f] trên mạng (exp.): chuyển vùng trên mạng
 45. Valid (a) [i’fektiv]: hợp lệ
 46. air-condition (n) [‘eəkən’di∫ənə]: máy điều hòa nhiệt độ
 47. Foreign language (n) [‘fɔrin,‘ læηgwidʒ]: ngoại ngữ
 48. Electric cook (n) [i’lektrik, ‘kukə]: bếp điện
 49. vô ích (điểm kinh nghiệm) [tại, địa điểm]: vô ích
 50. Command (n) [in’strʌk∫n]: Lệnh
 51. Bài 6. Đi bộ đường dài

  Bạn có tò mò muốn biết những cái tên tiếng Anh mà bạn thường gặp trong những chuyến đi chơi và tham quan không? Trong Unit 6, bạn sẽ được hướng dẫn cách gọi tên chúng bằng tiếng Anh.

  1. In shape [∫eip]: có hình dạng
  2. Lotus (n) [‘loutəs]: hoa sen
  3. Picturesque (a) [, pikt∫ə’resk]: Đẹp như tranh
  4. wonder (n) [‘wʌndə]: thắc mắc
  5. height (n) [‘æltitju: d]: chiều cao
  6. Excursion (n) [iks’kə: ∫n]: đi bộ đường dài
  7. pine (n) [đau]: cây thông
  8. Forest (n) [‘fɔrist]: rừng
  9. Waterfall (n) [‘wɔ: təfɔ: l]: Thác nước
  10. Thung lũng tình yêu [‘væli]: Thung lũng tình yêu
  11. end: kết thúc
  12. rời khỏi [ɔ: f]: rời khỏi
  13. dịp lễ (n) [ə’keiʒn]: dịp
  14. Cave (n) [keiv]: Động
  15. Form (n) [fɔ: ‘mei∫n]: biểu mẫu, tạo
  16. ngoại trừ (trạng từ) [bi’saidz]: ngoài ra, một lần nữa
  17. thay vì (adv) [in’sted]: thay vì
  18. Sunshine (n) [‘sʌn∫ain]: Ánh nắng mặt trời (Mặt trời)
  19. Xin phép ai đó [pə’mi∫n]: xin phép ai đó
  20. Qua đêm: Xa nhà vào ban đêm
  21. để thuyết phục (v) [pə’sweid]: thuyết phục
  22. destination (n) [, Destiny’nei∫n]: điểm đến
  23. like (v) [pri’fə: (r)] sth to sth else: thích một thứ hơn thứ khác.
  24. Anxiety (a) [‘æηk∫əs]: thiếu kiên nhẫn
  25. Chuyến đi của

  26. thuyền [cơn]: đi bằng thuyền
  27. sundeck (n) [‘sʌndek]: boong
  28. sunburn [‘sʌnbə: nt]: cháy nắng
  29. car -sickness (n) [kɑ:, ’siknis]: say tàu xe
  30. Nhiều [‘nhiều] trong số: nhiều
  31. một mình: một mình
  32. fit (a) [‘su: təbl] for sb: phù hợp với ai đó
  33. refreshments (n) [ri’fre∫mənts]: đồ ăn nhẹ và đồ uống
  34. Occupy (a) [‘ɒkjʊpaied]: Chiếm (sử dụng)
  35. stream (n) [stri: m]: stream
  36. Holy (a) [‘seikrid]: Thánh
  37. surface (n) [‘sə: fis]: bề mặt
  38. Association (a) [ə’sou∫iit]: Kết hợp
  39. Ấn tượng (a) [im’presiv]: hùng vĩ, gợi cảm
  40. Vườn Plant [bə’tænikəl]: Vườn Bách thảo
  41. glow (a) [‘glɔ: riəs]: rực rỡ
  42. vui lòng (adv) [‘merili]: say sưa
  43. Spacious (a) [‘Spei∫əs]: Rộng rãi
  44. Grassland (n) [‘gra: slænd]: bãi cỏ
  45. bring (v) Along [ə’lɔη]: mang theo
  46. good (a) [di’li∫əs]: ngon
  47. sleep [sli: p] (v) sleep peace: ngủ yên
  48. pack (v) [pæk] up: đóng gói
  49. leftovers (n) [‘left’ouvəz]: đồ ăn thừa
  50. normal (a) [‘pi: sfl]: yên tĩnh
  51. assembly (v) [ə’sembl]: lắp ráp
  52. Confirm (n) [, kɔnfə’mei∫n]: Xác nhận
  53. Phần 7. Truyền thông đại chúng

   Các phương tiện thông tin đại chúng cung cấp cho chúng ta nhiều kênh tin tức và giải trí hữu ích. Qua chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau học trọn vẹn từ vựng tiếng Anh lớp 10 như sau:

   – mass / mæs / (n): số nhiều

   – medium [‘mi: diəm] (s.n): trung bình

   -Mass Media (n): Truyền thông đại chúng

   -channel [‘t∫ænl] (n): Kênh truyền hình

   – Dân số và Phát triển: [, pɔpju’lei∫n] [di’veləpmənt]: Dân số và Phát triển

   – TV series (n) [‘siəri: z]: Phim truyền hình dài tập

   –folk song (n) [fouk]: bài hát dân ca

   – new title (n) [‘hedlain]: title

   – weathercasting (n) [‘fɔ: kæ: st]: dự báo thời tiết

   – Chương trình đố vui [kwiz]: Trò chơi truyền hình

   – chân dung cuộc sống (n) [‘pɔ: trit]: chân dung cuộc sống

   – Documentary (n) [, dɔkju’mentri]: Phim tài liệu

   – Wild Animal World (n) [‘waildlaif]: Thế giới động vật hoang dã

   – Vòng quanh thế giới: Vòng quanh thế giới

   – Adventure (n) [əd’vent∫ə (r)]: Cuộc phiêu lưu

   – The Road to Life: Đường vào cuộc sống

   – trừng phạt (n) [‘pʌni∫mənt]: sự trừng phạt

   -People’s Army (n) [‘a: mi]: Quân đội nhân dân

   – drama (n) [‘dra: mə]: bộ phim truyền hình

   -culture (n) [‘kʌlt∫ə]: văn hóa

   – Education (n) [, edju’kei∫n]: Giáo dục

   – comment (n): [‘kɔment]: nhận xét

   – comedy (n) [‘kɔmidi]: hài kịch

   – cartoon (n) [ka: ‘tu: n]: phim hoạt hình

   – to Cung cấp (v) [prə’vaid]: cung cấp

   – oral (adv) [‘ɔ: rəli]: bằng miệng, bằng miệng

   – aurally (adv) [‘ɔ: rəli]: bằng tai

   Xem thêm: Hệ thống Anh Ngữ Quốc tế AMES

   – trông giống như (adv) [‘viʒuəli]: nháy mắt

   -deliver (v) [di’livə]: nói, bày tỏ

   – feature (n) [‘fi: t∫ə]: điểm đặc trưng

   -unique (a) [dis’tiηktiv]: đặc biệt

   – common [‘kɔmən]: chung

   – lợi thế (n) [əd’vantidʒ]: lợi thế

   – nhược điểm (n) [, disəd’va: ntidʒ]: bất lợi

   – forget (a) [‘memərəbl]: khó quên

   -now (v) [‘preznt]: bây giờ

   – valid (a) [‘ifektiv]: hợp lệ

   – Entertainment (v) [, entə’tein]: giải trí

   – easy (a) [in’dʒɔiəbl]: dễ chịu

   – tăng (v) [in’kri: s]: tăng

   – Popular (n) [, pɔpju’lærəti]: sự nổi tiếng

   -aware (+ of) (a) [ə’weə]: thông báo

   – global (a) [‘gləubl]: toàn cầu

   – duty (n) [ris, pɔnsə’biləti]: trách nhiệm

   -passive (a) [‘pæsiv]: bị động

   – brain (n) [brein]: bộ não

   – Reduce (v) [in’kʌridʒ]: khuyến khích

   -violence (a) [‘vaiələnt]: hung dữ, bạo lực

   – can thiệp (v) [, intə’fiə]: sự can thiệp

   – Communication (n) [kə, mju: ni’kei∫n]: giao tiếp

   – kill (v) [dis’trɔi]: tiêu diệt

   – Tượng Nữ thần Tự do (n) [‘stæt∫u:] [‘ libəti]: Tượng Nữ thần Tự do của Mỹ

   – quarrel (v) [‘kwɔrəl]: cãi nhau

   – hủy bỏ (v) [‘kænsəl]: hủy bỏ

   – meet (n) [ə’pɔintmənt]: cuộc họp, cuộc hẹn

   – to management (v) [‘mænidʒ]: chăm sóc, quản lý

   – Council (n) [‘kaunsl]: hội đồng

   – Phá bỏ (v) [di’mɔli∫]: phá hủy

   -shortage (n) [‘∫ɔ: tidʒ]: sự thiếu hụt

   Bài 8. Câu chuyện làng tôi

   Chủ đề nông thôn luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi trong nhiều câu chuyện bằng tiếng Anh. Trong Unit 8, chúng ta đã học rất nhiều các từ vựng Tiếng Anh lớp 10 về cuộc sống hàng ngày ở vùng quê bình dị để giúp chúng ta dễ nhớ và hiểu rõ môn học.

   1. crop (n) [krɔp]: cắt
   2. production (v) [prə’dju: s]: làm ra, sản xuất
   3. Harvest (v) [‘hɑ: vist]: Thu hoạch
   4. ruộng lúa (n) [‘rais’fi: ld]: ruộng lúa
   5. Duy trì cuộc sống (v): kiếm đủ sống
   6. to be cần (a): cái gì đó đang thiếu
   7. rơm (n) [strɔ:]: rơm
   8. bùn (n) [mʌd]: bùn
   9. Brick (n) [brik]: Gạch
   10. Shortage (n) [‘∫ɔ: tidʒ]: cần thiết
   11. management [‘mænidʒ] (v) to do something: giải quyết, quản lý.
   12. Villager (n) [‘vilidʒə]: dân làng
   13. Trường trung học kỹ thuật (danh từ): trường trung học kỹ thuật
   14. reason (v) [ri’zʌlt]: mang lại, gây ra.
   15. Introduction (v) [, intrə’dju: s]: Giới thiệu
   16. Agricultural (n) [fɑ: miη, ‘meθəd]: Nông nghiệp
   17. Great Harvest (n): Thu hoạch tuyệt vời
   18. Cây tiền mặt (n) [‘kæ∫krɒp]: cây trồng để bán
   19. export (v) [‘ekspɔ: t]: thoát
   20. Cảm ơn: Cảm ơn bạn
   21. knowledge (n) [‘nɔlidʒ]: kiến ​​thức
   22. bring home [briη, houm]: mang về nhà
   23. Lifestyle (n) [laifstail]: Phong cách sống
   24. better (v) [‘betə]: cải thiện, trở nên tốt hơn.
   25. Science (n) [‘saiəns]: Khoa học
   26. Medical center (n) [‘medikl,’ sentə]: trung tâm y tế
   27. channel (n) [kə’næl]: kênh
   28. xe tải (n) [‘lɔri]: xe tải
   29. resface (v) [, ri: ‘sə: fis]: bề mặt lại, bề mặt lại (vỉa hè)
   30. Độ đục (a) [‘mʌdi]: Độ đục
   31. chìm (a) [flʌded]: ngập nước
   32. cart (v) [kɑ: t]: xe bò, xe ngựa.
   33. Tải [‘oudz] trong số (n): nhiều
   34. Suburban (n) [‘sʌbə: bz]: Vùng ngoại ô
   35. Pull (v) [pul, daun]: nghỉ ngơi
   36. cut off (v) [kʌt, daun]: cắt bỏ
   37. Atmosphere (n) [‘ætməsfiə]: Bầu không khí
   38. normal (a) [‘pi: sfl]: yên tĩnh
   39. close (v) [in’klouz]: đã đóng
   40. entry (n) [‘entrəns]: lối vào, sự ra vào
   41. Đi thẳng [streit] Tiến (exp.): đi thẳng
   42. Ngã tư (n) [‘krɔsroudz]: ngã tư, bùng binh
   43. Phần 9. Thế giới dưới nước

    Từ vựng tiếng Anh về thế giới dưới nước là một chủ đề ít người biết đến, chứa đựng những điều thú vị và kỳ lạ. Hãy cùng bước vào thế giới dưới nước của đơn vị thứ 9 với đầy những bí mật hấp dẫn dưới đáy biển sâu.

    1. Under the sea [‘ʌndəsi:] (a): dưới biển
    2. ocean [‘əʊ∫n] (n): đại dương, biển
    3. Pacific Ocean [pə’sifik’ou∫n] (n): Thái Bình Dương
    4. Atlantic [ət’læntik’ou∫n] (n): Đại Tây Dương
    5. Indian Ocean [‘indjən’ou∫n] (n): Ấn Độ Dương
    6. antarctic [æ’tɑ: ktik] (a) (thuộc về): Nam Cực
    7. + Antarctic Ocean (n): Đại dương phía Nam

     1. North Pole [‘ɑ: ktik] (adj) (thuộc về): North Pole
     2. + Arctic Ocean (n): Bắc Băng Dương

      1. bay [gʌlf] (n): vịnh.
      2. Ví dụ: Vịnh Mexico: Vịnh Mexico

       1. hoàn toàn [, ɔ: ltə’gedə] (adv): hoàn toàn, hoàn toàn
       2. phần trăm [pə’sent] (n): phần trăm
       3. + phần trăm [pə’sentidʒ]: (n) phần trăm

        1. surface [‘sə: fis] (n): bề mặt.
        2. Ví dụ: Surface of a Ball: Bề mặt của một quả bóng

         1. Century [‘sent∫əri] (n): khoảng thời gian 100 năm; thế kỷ.
         2. Ví dụ: Thế kỷ 20: Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến 1999)

          1. secret [‘mistəri] (n): bí ẩn, bí ẩn
          2. under [bi’ni: θ] (prep): bên dưới, cấp dưới
          3. Overcome [, ouvə’kʌm] (v) -overcame- to vượt qua: chiến thắng, chiến thắng
          4. deep [depθ] (n): độ sâu, độ sâu.
          5. Ví dụ: Độ sâu của sông: Độ sâu của sông

           1. Sub [, sʌbmə’ri: n] (n): (hàng hải) Sub
           2. Điều tra [in’vestigeit] (v): Khám phá
           3. seabed [‘si:’ bed] (n): đáy biển
           4. sample [‘sɑ: mpl] (n): mẫu; mẫu vật
           5. sea [mə’ri: n] (adj) (of): biển; gần biển
           6. Satellite [‘sætəlait] (n): vệ tinh
           7. loại range [reindʒ] (n).
           8. include [in’klu: d] (v): bao gồm, bao gồm = liên quan
           9. nhiệt độ [‘temprət∫ə] (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (cơ thể, căn phòng, độ nóng của nước, độ lạnh…)
           10. dân số [, pɔpju’lei∫n] (n): dân số
           11. hiện tại [ig’zist] (v): đã sống; tồn tại
           12. quý [‘pre∫əs] (tính từ) quý giá, quý giá, quý giá.
           13. Ví dụ: Precious Metals: Kim loại quý

            1. rơi vào … (v): chia nhỏ
            2. bottom [‘bɔtəm] (n): dưới cùng; dưới cùng; dưới cùng.
            3. starfish [‘stɑ: fi∫] (n): (số nhiều: starfish) sao biển
            4. shark [∫ɑ: k] (n): cá mập
            5. Independent [, ind’pendəntli] (adv): độc lập
            6. current [‘kʌrənt] (n): hiện tại (nước)
            7. Organism [‘ɔ: gənizm] (n): cơ thể; sinh vật
            8. Mang theo bên mình (v): mang theo bên mình
            9. jellyfish [‘dʒelifi∫] (n): sứa
            10. oversized [‘ouvəsaizd] (adj): quá khổ, quá khổ
            11. Contribution [kə’tribju: t] (v): đóng góp, đóng góp
            12. đa dạng sinh học [bai ​​oui dai’və: siti] (n): đa dạng sinh học
            13. duy trì [mein’tein] (v): bảo trì
            14. Đang bị đe dọa: bị mất, đang gặp nguy hiểm, đang gặp nguy hiểm
            15. đề cập đến [ri’fə:] to (v): đề cập đến, ám chỉ đến
            16. balance [‘bælənst] (adj): cân bằng, ổn định
            17. Analysis [‘ænəlaiz]: Phân tích [‘ ænəlaiz] (v): Phân tích
            18. Experiment [iks’periment] (n): thử nghiệm; thử nghiệm
            19. từ vựng lớp 10

             Từ vựng tiếng Anh lớp 10 cũng sẽ cung cấp cho học sinh Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề loài người . Ví dụ: Bài 10 về Bảo tồn, Bài 11: Công viên Quốc gia và cuối cùng là Bài 16: Địa danh Lịch sử …

             Phần 10: Bảo vệ

             Cuộc sống trên Trái đất phải đối mặt với nhiều vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người chúng ta. Bảo tồn là một việc thiết thực và ý nghĩa mà ai cũng đã và đang làm. Trong Unit 10, chúng ta sẽ tìm hiểu về những sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng thông qua một số từ vựng và ký hiệu phiên âm tiếng Anh lớp 10 mà bạn cần nhớ, chẳng hạn như:

             1. protect (v) [prə’tekt]: bảo vệ
             2. leopard (n) [‘lepəd]: con báo
             3. Flex (a) [‘fleksəbl: linh hoạt, dễ ra lệnh
             4. loss (n) [lɔs]: mất mát
             5. to kill (v) [di’strɔi]: tiêu diệt
             6. Variant (n) [və’raiəti]: biến thể
             7. loài (n) [‘spi: ∫i: z]: loài
             8. remove (v) [i’limineit]: tiêu diệt
             9. Medicine (n) [‘medsn;’ medisn ‘: thuốc
             10. ung thư (n) [‘kænsə]: bệnh ung thư
             11. hằng số (a) [‘kɔnstənt]: thường xuyên
             12. liên tục (adv) [‘kɔnstəntli]: liên tục
             13. Supply (n) [sə’plai]: nguồn cung cấp
             14. crop (n) [krɔp]: cắt bỏ
             15. Thủy điện (a) [, haidroui’lektrik]: Thủy điện
             16. dam (n) [dæm]: đập (nước)
             17. play (v) an important [im’pɔ: tənt] part: đóng một vai trò quan trọng
             18. loop (n) [, sə: kju’lei∫n]: vòng lặp
             19. save (v) [kən’sə: v]: giữ
             20. run [rʌn] off (v): bỏ chạy
             21. take away (v) [‘teik’ wei]: mang đi
             22. value (a) [‘væljuəbl]: quý giá
             23. đất (n) [sɔil]: đất
             24. thường xuyên (a) [‘fri: kwənt]: thường xuyên
             25. lũ lụt (n) [flʌd]: lũ lụt, lũ lụt.
             26. damage (n) [‘dæmidʒ]: phá hủy, phá hủy
             27. Threat (v) [‘θretn]: Đe dọa
             28. tainted (a) [pə’lu: təd]: bị nhiễm độc
             29. biến mất (n) [, disə’piərəns]: biến mất
             30. badning (v) [‘wə: sn]: xấu đi
             31. pass [pɑ: s] a law (exp.): Thông qua luật.
             32. Bảo vệ ai đó / biện minh cho điều gì đó [di’fens]: bảo vệ ai đó / bảo vệ điều gì đó
             33. Bảo tồn Thiên nhiên: Bảo vệ Thiên nhiên
             34. care (v) [kən’sə: n]: quan tâm
             35. Sức mạnh của nước rơi [‘fɔ: liη] Nước: năng lượng chảy.
             36. điện (n) [i, lek’trisiti]: điện
             37. remove (v) [ri’mu: v]: loại bỏ, loại bỏ
             38. Loại bỏ (exp.): loại bỏ
             39. hoàn toàn (adv) [kəm’pli: tli]: hoàn toàn, hoàn toàn
             40. Liquid (n) [‘likwid]: chất lỏng
             41. dòng chảy [Flour] off (v)
             42. Healing (v) [tri: t]: Chữa lành
             43. Vegetation (n) [, vedʒi’tei∫n]: Trồng
             44. damage [hɑ: m] to (exp.): thiệt hại cho
             45. xói mòn (n) [i’rouʒn]: xói mòn
             46. Result (n) [‘kɔnsikwəns]: kết quả, kết quả
             47. Planet (n) [‘plænit]: hành tinh
             48. Destruction (n) [dis’trʌk∫n]: Sự hủy diệt
             49. feature (n) [‘fi: t∫ə]: tính năng
             50. nhạy cảm (a) [‘sensətiv]: nhạy cảm
             51. Incarceration (v) [im’prizn]: Bắt giữ
             52. Endangered [in’deindʒəd] loài (a): Loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.
             53. build lại (v) [‘ri: kən’strʌkt]: xây dựng lại
             54. Breed (v) [bri: d]: Giống
             55. policy (n) [‘pɔləsi]: chính sách
             56. Đôi khi [‘taimz]: Đôi khi
             57. risk (a) [‘riski]: rủi ro
             58. damage (v) [‘indʒə]: thiệt hại
             59. to being from (v) [‘sʌfə]: đau đớn, đau khổ
             60. nguy hiểm (a) [‘deindʒrəs]: nguy hiểm
             61. Development (v) [di’veləp]: sự phát triển
             62. disease (n) [di’zi: z]: bệnh tật, sự dữ.
             63. Unit 11: National Parks

              Các công viên quốc gia là nơi bảo vệ nhiều loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên hành tinh. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ những từ vựng tiếng Anh lớp 10 sau đây:

              1. National [‘næ∫nəl] Park (n): Vườn quốc gia
              2. Location (v) [lou’keit]: xác định vị trí, xác định vị trí
              3. build (v) [is’tæbli∫]: xây dựng, xây dựng
              4. rainforest (n) [Rest, ‘fɔrist]: rừng nhiệt đới
              5. Butterfly (n) [‘bʌtəflai]: con bướm
              6. cave (n) [keiv]: hang động
              7. Hiking (v) [haik]: đi bộ đường dài
              8. phụ thuộc vào (a) [di’pendənt, ə’pɔn]: phụ thuộc vào
              9. survival (n) [sə’vaivl]: sống sót, tồn tại
              10. release (v) [ri’li: s]: phát hành, phát hành
              11. orphan (v) [‘ɔ: fən]: (làm) mồ côi
              12. mồ côi (n) [‘ɔ: fənidʒ]: trại trẻ mồ côi
              13. give up (v) [ə’bændən]: từ bỏ, bỏ cuộc
              14. care [keə] of (v): quan tâm
              15. subropical (a) [sʌb, ‘trɔpikl]: cận nhiệt đới
              16. Recognition (v) [‘rekəgnaiz]: nhận ra
              17. thói quen (n) [‘hæbit]: thói quen
              18. nhẹ (a) [‘tempərət]: ôn hòa
              19. độc (a) [‘tɔksik]: độc
              20. Chemical (n) [‘kemikl]: chất hóa học
              21. Pollution (n) [kən, tæmi’nei∫n]: ô nhiễm
              22. Organization (n) [, ɔ: gənai’zei∫n]: tổ chức
              23. dự định (v) [in’tend]: dự định
              24. being (v) [ig’zist]: tồn tại
              25. Pollution (v) [pə’lu: t]: ô nhiễm
              26. fit (a) [‘su: təbl] (for sb / sth): phù hợp
              27. ảnh hưởng (v) [ə’fekt]: ảnh hưởng
              28. thảm họa (n) [di’zɑ: stə]: thảm họa
              29. bất hạnh (adv) [ʌn’fɔ: t∫ənitli]: không may
              30. Transfer out (v) [tə: n, aut]: chuyển ra ngoài, chuyển ra ngoài
              31. connect (v) kɔm’bain]: kết hợp
              32. Hình phạt (exp.): Hình phạt
              33. raincoat (n) [‘reinkout]: áo mưa
              34. accept (v) [ək’sept]: chấp nhận
              35. Reject (v) [ri’fju: z]: Từ chối
              36. Invitation (n) [, invi’tei∫n]: Mời
              37. Bài 12: Âm nhạc

               Âm nhạc là một môn học, sở thích và đặc sản của con người mà mọi người đều cần. Học từ vựng tiếng Anh qua bài hát cũng là một cách học. Tiếng Anh có giá trị ngày nay. Lấy âm nhạc làm chủ đề, chúng ta cần biết một số từ vựng tiếng Anh lớp 10 như sau:

               1. Classical [‘klæsikəl] music (n): nhạc cổ điển
               2. fouk [fouk] music (n): nhạc dân gian
               3. rock [rɔk] ‘n’ roll [‘roul] (n): nhạc rock
               4. country [‘kʌntri] music (n): nhạc đồng quê
               5. nghiêm túc (a) [‘siəriəs]: nghiêm túc, đứng đắn, học được
               6. beat (n) [bi: t]: beat (nhạc)
               7. human (n) [‘hju: mən]: con người
               8. Atmosphere (n) [‘ætməsfiə]: Bầu không khí
               9. special (adv) [is’pe∫əli]: đặc biệt
               10. Communication (v) [kə’mju: nikeit]: Giao tiếp
               11. express (v) [iks’pres]: bày tỏ
               12. Integral (a) [‘intigrəl]: tích phân
               13. Giai điệu [toun] for (v): Tạo bầu không khí (Vui, buồn)
               14. joy (n) [‘dʒɔifulnis]: niềm vui
               15. feel (n) [i’mou∫n]: cảm xúc
               16. phẫn nộ (n) [‘æηgə]: tức giận
               17. tang lễ (n) [‘fju: nərəl]: đám tang
               18. long trọng (a) [‘sɔləm]: trang trọng
               19. tang (a) [‘mɔ: nful]: thương tiếc
               20. normal (v) [lʌl]: bình tĩnh
               21. Fairytale (n) [‘feəriteil]: câu chuyện cổ tích
               22. uplift (a) [‘ʌplift]: phấn khích, bay bổng
               23. To please (v) [di’lait]: làm hài lòng, làm mê mẩn
               24. tỷ đô la [‘biljən] -dollar Industry [‘ indəstri]: ngành công nghiệp tỷ đô la (lợi nhuận cao)
               25. above [ə’bʌv]: trên hết (adv) trên tất cả
               26. Criticism (v) [‘kitisaiz]: Chỉ trích
               27. to transfer (v) [kən’di]: truyền đạt, diễn đạt, bày tỏ.
               28. serene (a) [si’ri: n]: Yên bình, yên tĩnh.
               29. cheer [t∫iə] (v): ai đó đứng dậy: làm cho ai đó hạnh phúc
               30. Luôn luôn (trạng từ): mọi lúc
               31. country (n) [‘houmwəd]: quê hương
               32. Birthplace (n) [‘bə: θpleis]: Nơi sinh
               33. composer [kəm’pouzə] (n): nhà soạn nhạc
               34. composit (v) [kəm’pouz]: soạn, soạn
               35. ngọt ngào [swi: t] và nhẹ nhàng [‘dʒentl] (a): ngọt ngào và nhẹ nhàng
               36. rousing (a) [‘rauziη]: hào hứng, sống động
               37. Trữ tình (a) [‘lirikəl]: trữ tình
               38. mọi thời đại (adv) mọi thời đại
               39. author (n) [‘ɔ: θə] Tác giả
               40. National Anthem (n) [‘næ∫nəl,‘ ænθəm] Quốc ca
               41. country (a) [‘ruərəl] đất nước, đất nước
               42. Chỉ dấu trừ ngoại trừ [ik’sept] có nghĩa là (liên hợp) dấu trừ
               43. thích hợp (a) [ə’proupriitli] thích hợp, thích hợp
               44. Key (n) [tju: n] key
               45. mix (n) [‘mikst∫ə] trộn, trộn
               46. reci (v) [ə’pri: ∫ieit] đánh giá cao, đánh giá cao
               47. học từ vựng tiếng Anh lớp 10

                Phần 13: Phim và Phim

                Phim và điện ảnh đang là chủ đề được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Có rất nhiều thể loại phim khác nhau và các từ vựng tiếng Anh lớp 10 mà bạn cần biết:

                1. action [‘æk∫n] film (n): phim hành động
                2. Cartoon (n) [kɑ: ‘tu: n]: phim hoạt hình
                3. Phim trinh thám [di’tektiv] (danh từ): phim trinh thám
                4. ghost [‘hɔrə] movie (n): phim kinh dị
                5. romance [rou’mæntik] movie (noun): phim lãng mạn
                6. Science Fiction [‘saiəns’fik∫n] Movie (n): Phim khoa học viễn tưởng.
                7. im lặng [‘buồmənt] movie (n): một bộ phim câm.
                8. war [wɔ:] film (n): phim chiến tranh
                9. sinh động (a) [‘sinh động]: sống động
                10. khiếp sợ [‘terifaing] / khiếp sợ (a): kinh hoàng
                11. bạo lực (a) [‘vaiələnt]: bạo lực
                12. ghê tởm (a) [dis’gʌstiη]: hèn hạ
                13. tang (a) [‘mɔ: nful]: thương tiếc
                14. Thriller (n) [‘θrilə]: phim kinh dị
                15. Century (n) [‘sent∫əri]: thế kỷ (100 năm)
                16. sequence (n) [‘si: kwəns]: trình tự, dãy
                17. Still [stil] picture (n): hình ảnh tĩnh
                18. Movement (n) [‘mou∫n]: Chuyển động
                19. movement (n) [‘mu: vmənt]: chuyển động
                20. ten years (n) [‘dekeid]: mười năm (10 năm)
                21. scene (n) [si: n]: cảnh
                22. Position (n) [pə’zi∫n]: Chức vụ
                23. cast (n) [kɑ: st]: danh sách diễn viên
                24. character (n) [‘kæriktə]: nhân vật
                25. part (n) [pɑ: t]: nhân vật (trong phim)
                26. khán giả (n) [‘ɔ: djəns]: khán giả
                27. film marker (n) [film, ‘mɑ: kə]: nhà sản xuất phim
                28. spread (v) [spred]: lây lan
                29. Music Movie (n) [‘mju: zikəl,’ sinimə]: Phim ca nhạc
                30. Discover (v) [dis’kʌvə]: khám phá
                31. khổ sở [‘trædʒik] (a): khốn khổ
                32. + Tragedy (n): Bi kịch

                 1. chìm (v) [siηk]: chìm
                 2. luxury (n) [‘lʌk∫əri]: sang trọng
                 3. liner (n) [‘lainə]: tàu lớn
                 4. voyage (n) [‘vɔiidʒ]: một chuyến đi
                 5. Dựa trên: Dựa trên
                 6. thảm họa (n) [di’zɑ: stə]: thảm họa
                 7. Happened (v) [ə’kɜ: (r)]: đã xảy ra, đã xảy ra
                 8. Generous (a) [‘dʒenərəs]: Hào phóng
                 9. Adventurer (n) [əd’vent∫ərə] Nhà thám hiểm
                 10. ở trên tàu [bɔ: d] (exp.) trên tàu
                 11. Bài 14 World Cup

                  Môn thể thao vua yêu thích của mọi người, bóng đá, cùng góp mặt trong một sự kiện quốc tế nổi tiếng mang tên World Cup. Rất nhiều học sinh yêu thích và quan tâm đến cuộc thi này, đặc biệt là các học sinh nam. Vậy hãy cùng học thuộc từ vựng tiếng Anh lớp 10 chủ đề này nhé!

                  1. Champion (n) [‘t∫æmpjən]: Nhà vô địch
                  2. runner-up (n) [, rʌnər’ʌp]: á quân
                  3. giải đấu (n) [‘tɔ: nəmənt]: vòng đấu, giải đấu
                  4. coi (v) [kən’sidə]: đánh giá, xem xét (như)
                  5. Popular (a) [‘pɔpjulə]: phổ biến
                  6. sports event (n) [‘spɔ: tiη, i’vent]: sự kiện thể thao
                  7. Passionate (a) [‘pæ∫ənət]: Đam mê
                  8. global (n) [gloub]: global
                  9. draw (v) [ə’trækt]: thu hút
                  10. Billion (n) [‘biljən]: 1 tỷ
                  11. viewer (n) [‘vju: ə]: người xem
                  12. Cơ quan quản lý (n) [‘gʌvəniη,’ bɔdi]: Cơ quan quản lý
                  13. set [set] (v) up: thiết lập
                  14. World Champion (n) [wə: ld, t∫æmpjən∫ip]: Nhà vô địch thế giới.
                  15. take (v) part [pɑ: t] in: tham gia
                  16. host (n) [host]: máy chủ lưu trữ
                  17. final (n) [‘fainl]: chung kết, vòng cuối cùng
                  18. Witness (v) [‘witnis]: Nhân chứng
                  19. Competition (v) [kəm’pi: t]: cạnh tranh
                  20. Trò chơi loại bỏ [i, limi’nei∫n]: Trận đấu loại bỏ
                  21. finalist (n) [‘fainəlist]: vào chung kết
                  22. join (adv) [‘dʒɔintli]: kết hợp, kết hợp
                  23. Trophies (n) [‘ladfi]: Danh hiệu
                  24. Honored (a) [‘ɔnəd]: danh dự
                  25. Title (n) [‘taitl]: Tiêu đề
                  26. match (n) [, kɔmpi’ti∫n]: khớp với nhau
                  27. a series [‘siəri: z] of: a series
                  28. Related (v) [in’vɔlv]: liên quan đến
                  29. Prize (n) [praiz]: giải thưởng
                  30. Cung cấp (v) [prə’vaid]: Cung cấp
                  31. campus (n) [fə’siliti]: cơ sở
                  32. fifa: [‘fi: fə]: FIFA
                  33. Đá luân lưu (n) [‘penlti,‘ ∫u: t’aut]: loạt sút luân lưu
                  34. fefeat (v) [di’fi: t]: không thành công
                  35. Goal scorer (n) [goul, kɔ: rə]: người ghi bàn
                  36. Ambassadorasdor (n) [æm’bæsədə]: đại sứ
                  37. To Promotion (v) [prə’mout]: quảng bá
                  38. Peace (n) [pi: s]: Hòa bình
                  39. Champion (n) [‘t∫æmpjən∫ip]: Nhà vô địch
                  40. Committee (n) [kə’miti]: ủy ban
                  41. Unit 15: Cities

                   Đó có phải là thành phố và thành phố nơi bạn sống không? Học phần 15 giới thiệu các vấn đề về dân cư và đời sống đô thị, đồng thời sử dụng các từ vựng mới sau đây để giúp các bạn hiểu rõ hơn về môi trường sống ở đô thị.

                   1. the Empire [’empaiə] Tòa nhà tiểu bang: Tòa nhà văn phòng ở New York.

                   2. Trụ sở Liên hợp quốc [‘hed’kwɔ: təz]: Trụ sở Liên hợp quốc

                   3.times square [‘taimz, skweə]: quyền lực

                   4.central park: [‘sentrəl, pɑ: k]: Công viên Trung tâm

                   5.well-known (a) [danh từ ‘hàn’]: nổi tiếng

                   6.state (n) [steit]: trạng thái

                   7. tại điểm [pɔint]: tại địa điểm đó, tại thời điểm đó

                   8.mingle [‘miηgl] (v) (with sth): hòa tan

                   9.harbour (n) [‘hɑ: bə]: cảng

                   1. Metropolis (a) [, metrə’pɔlitən]: thuộc thủ đô
                   2. region (n) [‘ri: dʒən]: vùng
                   3. Dân số (n) [, pɔpju’lei∫n]: Dân số
                   4. Found (v) [faund]: Đã tạo
                   5. 14.takeover (v) [‘teik’ouvə]: tiếp quản

                    15.finance (n) [fai’næns]: tài chính

                    16.characterise (v) [‘kæriktəraiz]: nhân vật

                    17. Tượng Nữ thần Tự do (n): Tượng Nữ thần Tự do.

                    18.art gallery (n) [ɑ: t, ‘gæləri]: phòng trưng bày nghệ thuật

                    1. ban đầu (trạng từ) [ə’ridʒnəli]: bắt đầu, bắt đầu
                    2. Communication (n) [kə, mju: ni’kei∫n]: Thông tin liên lạc.
                    3. 21.national holiday (n) [‘næ∫nəl,’ hɔlədi]: Ngày lễ quốc gia

                     22.transport (n) [‘trænspɔ: t]: vận chuyển

                     23.reserved (a) [ri’zə: vd]: dành riêng, để dành.

                     24.a.d. (thông báo domini): a.d.

                     25.b.c. (trước Chúa): b.c.

                     26.be at [‘sitjueitid] (a): tại

                     27.be nổi tiếng [‘feiməs] for (sth) (a): nổi tiếng về điều gì đó

                     28.historic (a) [his’tɔrik]: lịch sử

                     29.catntic (n) [kə’θi: drəl]: nhà thờ lớn, thánh đường

                     30.house of Congress (n): Nhà Quốc hội

                     31.ideal (a) [ai’diəl]: lý tưởng

                     32.get away [ə’wei] from (sth): tránh xa

                     từ vựng tiếng Anh lớp 10 unit 1

                     Phần 16: Địa danh Lịch sử

                     Chủ đề cuối cùng là các địa danh lịch sử quốc tế của đất nước và thế giới. Trong Unit 16, chúng ta sẽ học thêm các từ vựng Tiếng Anh lớp 10 có sử dụng phiên âm để ghi nhớ và giúp hiểu rõ nội dung chủ đề.

                     1. history (a) [his’tɔrikəl]: liên quan đến lịch sử
                     2. co loa Citadel [‘sitədl]: tòa thành ổ đĩa
                     3. hoa lu ​​capital [‘kæpitl]: cố đô Hoa lu ​​
                     4. Di tích Denghong [ri’meinz]: Di tích Đền anh hùng
                     5. son la prision [‘prizəm] và Museum [mju:’ ziəm]: sơn nhà và bảo tàng
                     6. The Emperor of Hue [im’piəriəl] City: Cố đô Huế
                     7. cu chi tunnel [‘tʌnlz]: đường hầm cu chi
                     8. Dynasty (n) [‘dinəsti]: các triều đại
                     9. culture (a) [‘kʌlt∫ərəl]: văn hóa
                     10. for (n) [rep’zentətiv]: biểu tượng
                     11. Nho giáo (n) [kən’fju: ∫n]: Nho giáo
                     12. hành vi (n) [bi’heivjə]: hành vi
                     13. build (v) [is’tæbli∫t]: xây dựng
                     14. lý do [graundz]: lý do
                     15. education (v) [‘edju: keit]: giáo dục, đào tạo
                     16. Memorialize (v) [mə’mɔ: riəlaiz]: để tưởng nhớ, để tưởng nhớ
                     17. chói lọi (a) [‘briljənt]: rực rỡ
                     18. Scholar (n) [‘skɔlə]: học giả
                     19. Achievement (n) [ə’t∫i: vmənt]: Thành tích
                     20. Royal (a) [‘rɔiəl]: tòa án hoàng gia
                     21. Carving (v) [in’greiv]: chạm khắc, chạm khắc
                     22. stele (n) [‘sti: li]: tấm bia (số nhiều: stelae)
                     23. giant (a) [‘dʒaiənt]: khổng lồ, khổng lồ
                     24. rùa (n) [‘tɔ: təs]: rùa (trên cạn)
                     25. Được bảo quản tốt (a) [Wel, pri’zə: vd]: được bảo quản tốt
                     26. Architecture (n) [‘ɑ: kitekt∫ə]: Kiến trúc
                     27. banyan [‘bæniən] tree (n): cây đa
                     28. phong kiến ​​(a) [‘fju: dl]: phong kiến ​​
                     29. Flounking (v) [‘flʌri∫]: hưng thịnh, hưng thịnh
                     30. Pride (n) [tự hào]: tự hào
                     31. talent person [‘tæləntid, mæn]: người tài năng
                     32. train (v) [trein]: luyện tập
                     33. Ho Chi Minh Lăng [mɔ: sə’liəm]: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
                     34. amidan (n) [kən’strʌk∫n]: quá trình xây dựng
                     35. The late President [‘prezidənt] (n): cố tổng thống
                     36. hut (n) [‘kɔtidʒ]: túp lều, túp lều
                     37. duy trì (n) [‘meintinəns]: bảo trì, sửa chữa
                     38. Di sản Văn hoá Thế giới [‘heritidʒ]: Di sản Văn hoá Thế giới
                     39. include (v) [kəm’praiz]: bao gồm
                     40. section (n) [‘sek∫n]: khu vực, phần
                     41. Royal Castle: Lâu đài Hoàng gia
                     42. Hoàng gia: Cát bên trong
                     43. Tử Cấm Thành
                     44. Phí tham quan (n): Phí vào cửa
                     45. thong nhat meeting [‘kɔnfərəns] hall: hội trường thống nhất
                     46. Hội trường Thống Nhất [ri: ju: nifi’kei∫n]: Dinh Thống Nhất
                     47. Dinh Độc Lập [ind’pendəns, ‘pælis]: Dinh Độc Lập
                     48. bombardment (n) [bɔm’bɑ: dmənt]: bom, bom nổ
                     49. Trên đây là tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất. step up hi vọng sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến ​​thức bổ ích, giúp các em tăng vốn từ vựng, hỗ trợ việc học và giao tiếp tiếng Anh tại trường.

                      Để hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Anh và mở rộng vốn từ vựng của mình, bạn có thể tham khảo và tham khảo các Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Sáng Tạo, Hiệu Quả và Tiết Kiệm. Time & Books hack não 1500 -1 sản phẩm tâm huyết giúp học viên tiếp thu đầy đủ từ vựng tiếng Anh và nhớ từ lâu hơn.

                      Xem thêm: 107 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề (Cực Hay)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button