Từ vựng

Bộ từ vựng chủ đề du lịch (Travel) IELTS 7.0

du lịch là một trong những chủ đề mà người dự thi thường gặp trong bài thi nói IELTS. Tham gia IELTS workshop và chọn từ vựng chủ đề Du lịch dưới đây.

1. Từ vựng về phương tiện giao thông

2. Từ vựng Dịch vụ Du lịch

3. Một số cách diễn đạt thường dùng trong chủ đề du lịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button