ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Từ vựng

500 từ vựng tiếng Anh lớp 10 đầy đủ nhất

Bắt đầu từ cấp ba, học sinh sẽ học được rất nhiều từ vựng tiếng Anh lớp 10. Vì vậy, cần vừa xây dựng phương pháp học vừa biết cách tổng hợp tài liệu học tập phù hợp. Trong bài viết này, thanhtay.edu.vn sẽ giúp bạn soạn danh sách các từ vựng tiếng Anh lớp 10 theo chủ đề một cách đầy đủ và sắp xếp nhất.

1. Tóm tắt từ vựng tiếng Anh lớp 10

Unit 1:… a day in life. – … Một ngày trong cuộc sống.

 • dailyroutine / ˈdeɪli ruːˈtiːn / (n): hàng ngày, công việc hàng ngày
 • bank / bæηk / (n): bờ biển
 • luộc / bɔil / (v): đun sôi, đun sôi (nước)
 • Plough / plau / (v): cày (ruộng)
 • harrow / ‘hærou / (v): cào (lĩnh vực)
 • Plot (exp): Field
 • bạn nông dân / ˈfeləʊ ˈpeznt / (exp): bạn nông dân
 • lead / led / (v): dắt, dắt (trâu)
 • Buffalo / ‘bʌfəlou / (n): trâu
 • field / fi: ld / (n): trường, trường
  • pump / pʌmp / (v): máy bơm (nước)
  • chat / t∫æt / (v) = để trò chuyện thân thiện
  • crop / krɔp / (n): vụ mùa
  • làm cấy ghép / træns’plɑ: ntin / (exp): cấy (lúa)
  • thoả mãn với / kən’tenid / (exp) = hài lòng với / ‘sætisfaid / (exp): hài lòng
  • Go = ring (v): rung, reo (chuông)
  • ready / get ‘redi / = ready / pri’peə / (v): sẵn sàng
  • Disappointed with / disə’pɔint / (exp): thất vọng
  • Quan tâm đến / ‘intristid / (exp): Quan tâm
  • Thuốc lá địa phương / ‘loukəl tə’bækou / (n): thuốc lào
  • cue / kju: / (n): gợi ý, ám chỉ
  • alert / ə’lɑ: m / (n) = alert: báo động
  • break / breik / (n): phá vỡ
  • Giải lao một giờ: Giải lao một giờ
  • Nghỉ giải lao (exp): nghỉ giải lao một thời gian ngắn
  • Neighbours / ‘neibə / (n): hàng xóm
  • option / ‘ɔp∫n / (n): lựa chọn, lựa chọn
  • go see (exp) = visit / ‘vizit / (v): ghé thăm
  • Occupation /, ɒkjʊ’pei∫n / (n) = work / dʒɔb / (n): nghề nghiệp, công việc
  • Unit 2: School Talks – Những cuộc nói chuyện ở trường

   • International / ˌɪntəˈnæʃnəl / (a): Quốc tế
   • học kỳ / sɪˈmestə (r) / (n): học kỳ
   • flat / flæt / (n): bằng phẳng
   • hẹp / ˈnærəʊ / (a): hẹp
   • dịp / əˈkeɪʒn / (n): dịp
   • Corner shop / ˈkɔːnə ʃɒp / (n.phr): cửa hàng ở góc
   • tình trạng hôn nhân / ˌmærɪtl ˈsteɪtəs / (n.phr): tình trạng hôn nhân
   • mắc kẹt / stʌk / (a): bị vô hiệu hóa, bị mắc kẹt
   • Occupation / ˌɒkjuˈpeɪʃn / (n): nghề nghiệp
   • titude / ˈætɪtjuːd / (n): thái độ
   • Apply / əˈplɪkəbl / (a): có thể áp dụng
   • ý kiến ​​/ əˈpɪnjən / (n): ý kiến ​​
   • Occupation / prəˈfeʃn / (n): nghề nghiệp
   • marvelous / ˈmɑːvələs / (a): kỳ lạ, tuyệt vời
   • lo lắng / ˈnɜːvəs / (a): lo lắng
   • awful / ˈɔːfl / (a): khủng khiếp, khủng khiếp
   • cải thiện / ɪmˈpruːv / (v): cải thiện, cải thiện
   • nhức đầu / ˈhedeɪk / (n): đau đầu
   • Cân nhắc / kənˈsɪdə (r) / (v): cân nhắc
   • backache / ˈbækeɪk / (n): đau lưng
   • đe dọa / ˈθretn / (v): sợ hãi
   • toothache / ˈtuːθeɪk / (n): đau răng
   • tình huống / ˌsɪtʃuˈeɪʃn / (n): tình huống, tình huống
   • Phần 3: Nền nhân vật – Nền nhân vật

    • training / ‘treiniη / (n): đào tạo
    • Giáo dục phổ thông / ‘dʒenərəl, edju:’ kei∫n / (n): Giáo dục phổ thông
    • strong-willed / ‘strɔη’wild / (a): ý chí mạnh mẽ
    • Ambition / æm’bi∫əs / (a): khát vọng lớn
    • smart / in’telidʒənt / (a): thông minh
    • rực rỡ / ‘briljənt / (a): sáng sủa
    • humane / hju: ‘mein / (a): nhân đạo
    • mature / mə’tjuə / (a): trưởng thành, trưởng thành
    • harbor / ‘hɑ: bə / (v): nuôi dưỡng (trong tâm trí)
    • background / ‘bækgraund / (n): nền
     • Occupation / kə’riə / (n): nghề nghiệp
     • Foreign / ə’brɔ: d / (adv): Nước ngoài
     • xuất hiện / ə’piərəns / (n): sự xuất hiện
     • Gia sư cá nhân / ’praivit‘ tju: tə / (n): gia sư
     • Interrupt /, intə’rʌpt / (v): Gián đoạn
     • Elementary (n): Sơ cấp (Lớp 1-5)
     • Giving / ‘riəlaiz / (v): nhận ra
     • Secondary (n): Trung học (Lớp 6-12)
     • schoolwork / ˈskuːlwɜːk / (n): bài tập ở trường
     • Bằng cấp về Vật lý / di’gri /: Cử nhân Khoa học về Vật lý
     • Favorite / ‘feivərit / (a): Yêu thích
     • Flying / ‘flaiiη / Màu sắc: Xuất sắc, Hạng nhất
     • nước ngoài / ‘fɔrin / language (n): tiếng nước ngoài
     • architecture / ‘ɑ: kitekt∫ə / (n): kiến ​​trúc
     • Từ bây giờ: từ bây giờ
     • a phd /, pi: eit∫ ‘di: / (n): Tiến sĩ
     • bi kịch / ‘trædʒik / (a): bi thảm
     • Accept / teik / (v): Chấp nhận
     • Office worker / ‘ɔfis’ wə: k / (n): Nhân viên văn phòng
     • get / əb’tein / (v): chiến thắng, giành được
     • Professor / prə’fesə / (n): giáo sư
     • Education /, edju: ‘kei∫n / (n): Giáo dục
     • Granted / ə, wɔ: ‘did /: Đã cấp
     • OK / di’tə: min / (v): OK
     • Experience / iks’piəriəns / (n): trải nghiệm
     • easy / i: z / (v): dễ dàng, dễ dàng
     • Found / ‘faundliη / (n): thành lập
     • nhân đạo / hju :, mæni’teəriən / (a): nhân đạo
     • c.v (n): CV
     • dự / ə’tend / (v): tham dự, tham dự
     • before / ‘pri: viəs / (a): trước
     • hướng dẫn viên du lịch / ˈtʊərɪst ɡaɪd / (n): hướng dẫn viên du lịch
     • telehonist / ti’lefənist / (n): người trả lời điện thoại
     • cue / kju: / (n): lời nhắc
     • Travel agency / ‘trævl’eidʒənsi / (n): công ty du lịch
     • Thất nghiệp /, ʌnim’plɔid / (a): thất nghiệp
     • Bài 4: Giáo dục Đặc biệt

      • list / list / (n): danh sách
      • mù / mù / (n): người mù
      • Deaf / def / (n): điếc
      • mute / mju: t / (n): câm
      • Alphabet / ‘ælfəbit / (n): chữ cái
      • work out / wə: k, aut / (v): tập luyện
      • message / ‘mesidʒ / (n): tin nhắn
      • Doubt / daut / (n): Nghi ngờ
      • special / ’speech∫l / (a): đặc biệt
      • Disabled / dis’eibld / (a): Đã vô hiệu hóa
      • câm / dʌm / (a): câm
      • mind / ‘mentəli / (trạng từ): tinh thần
      • câm / ri’tɑ: did / (a): đờ đẫn
      • ngăn sb từ do sth (exp): ngăn ai đó làm điều gì đó
      • thích hợp / ‘prɔpə / (a): thích hợp
      • schooling / ’sku: liη / (n): đi học
      • Against /, ɔpə’zi∫n / (n): chống lại
      • dần dần / ‘grædʒuəli / (trạng từ): từ từ
      • To / ə’raiv / (v): đến
      • cố gắng làm điều gì đó / greit, ‘efət / (exp): cố gắng làm điều gì đó
      • time – comsuming / ‘taim kən’sju: miη / (a): tốn thời gian
      • raise / reiz / (v): tăng, gây quỹ
      • open up / ‘oupən, p / (v): mở
      • biểu diễn /, deməns’trei∫n / (n): hình thức diễn đạt
      • Plus / æd / (v): dấu cộng
      • Minus / səb’trækt / (v): dấu trừ
      • tự hào về điều gì đó / praud / (exp): tự hào về điều gì đó
      • khác với sth / ‘difrənt / (exp): không giống bất cứ thứ gì
      • braille / breil / (n): Hệ thống chữ nổi dành cho người mù
      • suy ra sth thành sth / in’fə: / (exp): suy ra
      • Phản đối / ‘poutest / (v): chống lại
      • Phần 5. Công nghệ và Bạn – Công nghệ và Bạn

       • minh họa /, iləs’trei∫n / (n): Ví dụ minh họa
       • trung tâm xử lý / ‘prousesiη / unit (cpu) (n): thiết bị xử lý trung tâm
       • Bàn phím / ‘ki: bɔ: d / (n): bàn phím
       • Visual Display Unit (vdu) (n) / ‘vi∫uəl, dis’plei,’ ju: nit /: Display Device
       • Màn hình máy tính / skri: n / (n): màn hình máy tính
       • floppy / ‘flɔpi / disk (n): đĩa mềm
       • speaker / ’spi: kə / (n): người nói
       • cảnh / ’si: nik / (a): phong cảnh
       • cảnh đẹp / ’bju: ti / (n): cảnh đẹp
       • magic / mi’rækjuləs / (a): kỳ lạ
       • thiết bị / di’vais / (n): thiết bị
       • thích hợp / ə’proupriət / (a): thích hợp
        • hardware / ‘hɑ: dweə / (n): phần cứng
        • software / ‘sɔftweə / (n): phần mềm
        • be can do / ˈkeɪpəbl / (sth) (exp): có thể làm (điều gì đó)
        • Calculation / ‘kælkjuleit / (v): tính toán
        • speed up / ‘spi: d’ʌp / (v): tăng tốc độ
        • Calculation /, kælkju’lei∫n / (n): tính toán, tính toán
        • Multiply / ‘mʌltiplai / (n): Nhân lên
        • Ngoại trừ / di’vaid / (v): Loại trừ
        • Ở tốc độ cực nhanh / ‘laitniη, spi: d / (exp): ở tốc độ cực nhanh
        • perfect / ‘pə: fikt / (a): hoàn hảo
        • precision / ‘ækjurəsi / (n): độ chính xác
        • Electronic /, ilek’trɔnik / (a): Điện tử
        • lưu trữ / ‘stɔ: ridʒ / (n): lưu trữ
        • Data / ‘deitə / (n): dữ liệu
        • magic / ‘mædʒikəl / (a): kỳ diệu
        • Typewriter / ‘taip, raitə / (n): máy đánh chữ
        • memo / ‘memou / (n): bản ghi nhớ
        • request / ri’kwest / for leave (exp): yêu cầu nghỉ việc
        • Commuator / kə’mju: nikeitə / (n): người / thông tin
        • Interaction /, intər’ækt / (v): liên hệ
        • Entertainment /, entə’teinmənt / (n): giải trí
        • link / liηk / (v): liên kết
        • Affects on / ækt, n / (v): ảnh hưởng đến
        • Mysterious (a) / mis’tiəriəs /: Bí ẩn
        • Vật lý / ‘fizikl / (a): Vật lý
        • Invention / in’ven∫n / (n): Phát minh
        • cung cấp / prə’vaid / (v): cung cấp
        • Personal / ‘pə: sənl / (a): Cá nhân
        • Material / mə’tiəriəl / (n): Vật chất
        • Search / sə: t∫, fɔ: / (v): tìm kiếm
        • learning / ‘skɔlə∫ip / (n): học bổng
        • lướt / sə: f / trên mạng (exp): đi chơi trên mạng
        • Valid / i’fektiv / (a): hợp lệ
        • Capable / ‘keipəbl / (a): có khả năng, xuất sắc
        • Transfer / trænz’mit / (v): Truyền đi
        • distance / ‘distəns / (n): khoảng cách
        • người tham gia / pɑ: ’tisipənt / (n): người tham gia
        • rank / ræηk / (v): xếp hạng
        • Foreign language / ’fɔrin,‘ læηgwidʒ / (n): ngoại ngữ
        • Electric cook / i’lektrik, ‘kukə / (n): bếp điện
        • air-condition / ‘eəkən’di∫ənə / (n): máy điều hòa không khí
        • vô ích / trong, tĩnh mạch / (kinh nghiệm): vô ích
        • Command / in’strʌk∫n / (n): Lệnh
        • Payphone / ‘pʌblik,’ telifoun / (n): Payphone
        • Call / kɔ: l / (exp): thực hiện cuộc gọi
        • Operation / ‘ɔpəreit / (v): Hoạt động
        • receiver / ri’si: və / (n): ống nghe
        • Dial tone / ‘daiəl, toun / (n): nhạc chuông điện thoại
        • insert / ‘insə: t / (v): chèn
        • slot / slɔt / (n): rãnh, rãnh
        • Nhấn / đặt trước / (v): Nhấn
        • Required / ri’kwaiə / (v): yêu cầu
        • khẩn cấp / i’mə: dʒensi / (n): khẩn cấp
        • fire service / ’faiə,‘ sə: vis / (n): dịch vụ cứu hỏa
        • ambulance / ‘æmbjuləns / (n): xe cứu thương
        • Remote control / ri’mout, kə’troul / (n): điều khiển từ xa
        • Adjust / ə’dʒʌst / (v): điều chỉnh
        • dây / kɔ: d / (n): ổ cắm điện
        • Insert / plʌg, in / (v): Chèn
        • dial / ‘daiəl / (v): quay số
        • Ensure / ∫uə / of sth / that (exp): đảm bảo
        • Bài 6. Du ngoạn

         • In shape / ∫eip /: có hình dạng
         • Lotus / ‘loutəs / (n): hoa sen
         • tranh vẽ /, pikt∫ə’resk / (a): đẹp như tranh vẽ
         • wonder / ‘wʌndə / (n): điều kỳ diệu
         • height / ‘æltitju: d / (n): chiều cao
         • Hiking / iks’kə: ∫n / (n): đi bộ đường dài, đi bộ đường dài
         • pine / Pain / (n): cây thông
         • Forest / ‘fɔrist / (n): rừng
         • Waterfall / ‘wɔ: təfɔ: l / (n): Thác nước
         • Valley / ‘væli / of love (danh từ): thung lũng của tình yêu
         • End: kết thúc
         • rời khỏi / ɔ: f /: rời khỏi
         • dịp / ə’keiʒn / (n): dịp
         • Cave / keiv / (n): hang động
         • hình thành / fɔ: ‘mei∫n / (n): hình thành, tạo ra
         • Ngoài ra / bi’saidz / (trạng từ): bên cạnh đó, một lần nữa
         • Thay vì / in’sted / (adv): thay vì
         • sunny / ‘sʌn∫ain / (n): ánh nắng (mặt trời)
         • Get someone’s allow / pə’mi∫n /: xin phép ai đó
         • Qua đêm tại nhà
         • Persuade / pə’sweid / (v): thuyết phục
         • đích /, Destiny’nei∫n / (n): điểm đến
         • prefer / pri’fə: (r) / sth to sth else (v): thích thứ này hơn thứ khác.
         • lo lắng / ‘æηk∫əs / (a): khó chịu, lo lắng
         • boat / bout / trip (n): đi du lịch bằng thuyền
         • sundeck / ‘sʌndek / (n): boong
         • Sunburn / ’sʌnbə: nt / (v): cháy nắng
         • car -sickness / kɑ:, ‘siknis / (n): say tàu xe
         • nhiều / ‘đầy đặn / của (đại từ): nhiều
         • một mình: một mình
         • phù hợp / ’su: təbl / for sb (a): phù hợp với ai đó
         • refreshments / ri’fre∫mənts / (n): đồ ăn nhẹ và đồ uống
         • Occupied (a) / ‘ɒkjʊpaied /: đã bị chiếm đóng
         • stream / stri: m / (n): stream
         • Holy / ‘seikrid / (a): Holy
         • surface / ’sə: fis / (n): bề mặt
         • Related / ə’sou∫iit / (a): kết hợp
         • Ấn tượng / im’presiv / (a): trang trọng, gợi cảm
         • botanical / bə’tænikəl / garden (n): vườn thực vật
         • vinh quang / ‘glɔ: ​​riəs / (a): rực rỡ
         • Hạnh phúc / ‘merili / (trạng từ): say rượu
         • wide / ‘Spei∫əs / (a): hào phóng
         • cỏ đồng / ‘gra: slænd / (danh từ): bãi cỏ
         • mang theo / ə’lɔη / (v): mang theo
         • good / di’li∫əs / (a): ngon
         • sleep / sli: p / sound (v): ngủ sâu
         • pack / pæk / up (v): đóng gói
         • left-overs / ‘left’ouvəz / (n): đồ thừa
         • Bình yên / ‘pi: sfl / (a): yên tĩnh
         • Assembly / ə’sembl / (v): lắp ráp
         • Confirm /, kɔnfə’mei∫n / (n): Xác nhận
         • Phần 7. Truyền thông đại chúng

          • mass / mæs / (n): số nhiều
          • medium / ‘mi: diəm / (s.n): phương tiện truyền thông
          • Mass Media (n): Phương tiện truyền thông đại chúng
          • channel / ‘t∫ænl / (n): kênh truyền hình
          • Dân số và Phát triển /, pɔpju’lei∫n / / di’veləpmənt /: Dân số và Phát triển
          • tv series / ’siəri: z / (n): phim truyền hình dài tập
           • Folk / fouk / (n): Dân gian
           • Tiêu đề mới / ‘hedlain / (n): tiêu đề
           • Dự báo thời tiết / ’fɔ: kæ: st / (n): Dự báo thời tiết
           • Quiz show / kwiz / (n): Trò chơi truyền hình
           • chân dung cuộc sống / ‘pɔ: trit / (n): chân dung cuộc sống
           • Documentary /, dɔkju’mentri / (n): Phim tài liệu
           • thế giới động vật hoang dã / ‘waildlaif / (noun): thế giới động vật hoang dã
           • Vòng quanh thế giới: Vòng quanh thế giới
           • Adventure / əd’vent∫ə (r) / (n): Cuộc phiêu lưu
           • The Road to Life: Đường vào cuộc sống
           • trừng phạt / ‘pʌni∫mənt / (n): trừng phạt
           • Quân đội Nhân dân (n) / ‘a: mi /: Quân đội Nhân dân
           • drama / ‘dra: mə / (n): phim truyền hình
           • culture / ‘kʌlt∫ə / (n): văn hóa
           • Education /, edju’kei∫n / (n): Giáo dục
           • comment / ‘kɔment / (n): nhận xét
           • hài / ‘kɔmidi / (n): hài kịch
           • Cartoon / ka: ‘tu: n / (n): hoạt hình
           • cung cấp / prə’vaid / (v): cung cấp
           • Oral / ‘ɔ: rəli / (adv): bằng miệng, bằng miệng
           • aently / ‘ɔ: rəli / (adv): bằng tai
           • Vis Visual / ‘viʒuəli / (adv): Trực quan
           • delivery / di’livə / (v): nói, bày tỏ
           • feature / ‘fi: t∫ə / (n): tính năng
           • unique / dis’tiηktiv / (a): đặc biệt
           • ưu điểm / əd’vantidʒ / (n): lợi thế
           • Badage /, disəd’va: ntidʒ / (n): bất lợi
           • Memərəbl / (a): đáng nhớ
           • present / ‘preznt / (v): hiện tại
           • Valid / ‘ifektiv / (a): hợp lệ
           • Entertainment /, entə’tein / (v): giải trí
           • enjoyable / in’dʒɔiəbl / (a): hạnh phúc
           • Thêm / in’kri: s / (v): thêm
           • phổ biến /, pɔpju’lærəti / (n): sự nổi tiếng
           • prefer (+ of) / ə’weə / (a): thông báo
           • Global / ‘gləubl / (a): Toàn cầu
           • trách nhiệm / ris, pɔnsə’biləti / (n): trách nhiệm
           • passive / ‘pæsiv / (a): bị động
           • brain / brein / (n): bộ não
           • Khuyến khích / in’kʌridʒ / (v): khuyến khích
           • bạo lực / ‘vaiələnt / (a): hung dữ, bạo lực
           • can thiệp /, intə’fiə / (v): can thiệp, can thiệp
           • Communication / kə, mju: ni’kei∫n / (n): Giao tiếp
           • kill / dis’trɔi / (v): tiêu diệt
           • quarrel / ‘kwɔrəl / (v): cãi nhau
           • Cancel / ‘kænsəl / (v): Hủy bỏ
           • meet / ə’pɔintmənt / (n): cuộc họp, cuộc hẹn
           • management / ‘mænidʒ / (v): chăm sóc, quản lý
           • Council / ‘kaunsl / (n): hội đồng
           • phá hủy / di’mɔli∫ / (v): phá hủy
           • thiếu / ‘∫ɔ: tidʒ / (n): thiếu
           • Bài 8. Câu chuyện làng tôi

            • crop / krɔp / (n): cây trồng
            • production / prə’dju: s / (v): sản xuất, sản xuất
            • thu hoạch / ‘hɑ: vist / (v): thu hoạch
            • ruộng lúa / ‘rais’fi: ld / (n): ruộng lúa
            • Duy trì cuộc sống (v): kiếm đủ sống
            • to be in need of (a): thiếu thứ gì đó
            • rơm / strɔ: / (n): rơm
            • bùn / mʌd / (n): bùn
            • brick / brik / (n): gạch
            • Ngắn / ‘∫ɔ: tidʒ / (n): cần thiết
            • management / ‘mænidʒ / to do sth (v): giải quyết, quản lý.
            • vilager / ‘vilidʒə / ​​(n): dân làng
            • Trường trung học kỹ thuật (danh từ): trường trung học kỹ thuật
            • result in / ri’zʌlt / (v): mang lại, gây ra.
            • giới thiệu /, intrə’dju: s / (v): giới thiệu
            • farm method / fɑ: miη, ‘meθəd / (n): phương pháp canh tác
            • Great Harvest (n): Thu hoạch
            • cash crop / ‘kæ∫krɒp / (n): cây trồng để bán
            • export / ‘ekspɔ: t / (v): thoát
            • Cảm ơn (liên hợp): cảm ơn
            • knowledge / ‘nɔlidʒ / (n): kiến ​​thức
            • bring home / briη, houm / (n): mang về nhà
            • Lifestyle / laifstail / (n): Phong cách sống
            • better / ‘betə / (v): cải thiện, trở nên tốt hơn.
            • science / ‘saiəns / (n): khoa học
            • Medical center / ‘medikl,’ sentə / (n): trung tâm y tế
            • channel / kə’næl / (n): kênh
            • xe tải / ‘lɔri / (n): xe tải
            • resface /, ri: ‘sə: fis / (v): bề mặt lại, bề mặt lại (vỉa hè)
            • độ đục / ‘mʌdi / (a): độ đục
            • flood / flʌded / (a): ngập nước
            • cart / kɑ: t / (v): xe bò, xe ngựa.
            • Tải / ‘toz / of (n): nhiều
            • ngoại ô / ‘sʌbə: bz / (n): ngoại ô
            • pull down / pul, daun / (v): tiêu diệt
            • cut down / kʌt, daun / (v): cắt bỏ
            • khí quyển / ‘ætməsfiə / (n): bầu không khí
            • Bình yên / ‘pi: sfl / (a): yên tĩnh
            • enclose / in’klouz / (v): bao gồm
            • entry / ‘entrəns / (n): lối vào, lối vào
            • Go thẳng / streit / forward (exp): đi thẳng
            • Ngã tư / ‘krɔsroudz / (n): ngã tư, bùng binh
            • Bài 9. Thế giới dưới nước-Thế giới dưới nước

             • undersea / ‘ʌndəsi: / (a): dưới biển
             • ocean / ‘əʊ∫n / (n): đại dương, biển
             • Pacific Ocean / pə’sifik’ou∫n / (n): Thái Bình Dương
             • atlantic ocean / ət’læntik’ou∫n / (n): Đại Tây Dương
              • Indian Ocean / ‘indjən’ou∫n / (n): Ấn Độ Dương
              • antarctic / æ’tɑ: ktik / (a) (thuộc về): Nam Cực
              • Arctic / ‘ɑ: ktik / (adj) (thuộc về): Bắc Cực
              • gulf / gʌlf / (n): vịnh
              • cùng nhau /, ɔ: ltə’geđə / (trạng từ): hoàn toàn, hoàn toàn
              • phần trăm / pə’sent / (n): phần trăm
              • rate / pə’sentidʒ / (n): tỷ lệ
              • surface / ’sə: fis / (n): bề mặt
              • Century / ’sent∫əri / (n): khoảng thời gian 100 năm; thế kỷ
              • secret / ‘mistəri / (n): bí ẩn, bí ẩn
              • dưới / bi’ni: θ / (chuẩn bị): xuống, xuống
              • Overcome /, ouvə’kʌm / – vượt qua – vượt qua (v): vượt qua
              • deep / depθ / (n): độ sâu, độ sâu
              • tàu ngầm /, sʌbmə’ri: n / (n): (hàng hải) tàu ngầm
              • Điều tra / in’vestigeit / (v): Khám phá
              • seabed / ‘si:’ bed / (n): đáy biển
              • -sample / ’sɑ: mpl / (n): mẫu; mẫu vật
              • sea / mə’ri: n / (adj): (của) biển; gần biển
              • Range / reindʒ / (n): Loại
              • include / in’klu: d / (v) = include: bao gồm
              • nhiệt độ / ‘temprət∫ə / (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (cơ thể, căn phòng, độ nóng của nước, độ lạnh …)
              • Dân số /, pɔpju’lei∫n / (n): Dân số
              • tồn tại / ig’zist / (v): tồn tại
              • quý / ‘pre∫əs / (tính từ): quý giá, quý giá, quý giá.
              • Into … (v): Vào
              • bottom / ‘bɔtəm / (n): dưới cùng; dưới cùng; dưới cùng.
              • starfish / ’stɑ: fi∫ / (n): (số nhiều: sao biển) sao biển
              • shark / ∫ɑ: k / (n): cá mập
              • Independently /, ind’pendəntli / (adv): độc lập
              • current / ‘kʌrənt / (n): hiện tại (nước)
              • organ / ‘ɔ: gənizm / (n): cơ thể; sinh vật
              • Mang theo bên mình (v): mang theo bên mình
              • sứa / ‘dʒelifi∫ / (n): sứa
              • oversized / ‘ouvəsaizd / (tính từ): quá khổ, quá khổ
              • donate / kə’tribju: t / (v): đóng góp, đóng góp
              • đa dạng sinh học /, baioui dai’və: siti / (n): đa dạng sinh học
              • Maintenance / mein’tein / (v): Bảo trì
              • Có rủi ro: Mất mát, gặp rủi ro, gặp rủi ro
              • đề cập đến / ri’fə: / to (v): lời nhắc
              • balance / ‘bælənst / (tính từ): cân bằng, ổn định
              • Analysis / ‘ænəlaiz /: Phân tích /’ ænəlaiz / (v): Phân tích
              • thử nghiệm / iks’periment / (n): thử nghiệm; thử nghiệm
              • Unit 10: Protection

               • protect / prə’tekt / (v): bảo vệ
               • Leopard / ‘lepəd / (n): con báo
               • linh hoạt / ‘fleksəbl / (a): linh hoạt, thao túng
               • loss / lɔs / (n): bị mất
               • kill / di’strɔi / (v): tiêu diệt
               • multiple / və’raiəti / (n): sự đa dạng
               • loài / ‘spi: ∫i: z / (n): loài
               • remove / i’limineit / (v): tiêu diệt
               • Medicine / ‘medsn;’ medisn / (n): thuốc
               • ung thư / ‘kænsə / (n): ung thư
               • hằng / ‘kɔnstənt / (a): thường xuyên
               • Supply / sə’plai / (n): Nguồn cung cấp
               • crop / krɔp / (n): cắt, xén
               • thuỷ điện /, haidroui’lektrik / (a): năng lượng thuỷ điện
               • dam / dæm / (n): đập (nước)
               • play (v) an important / im’pɔ: tənt / part: đóng một vai trò quan trọng
               • loop /, sə: kju’lei∫n / (n): vòng lặp
               • conserve / kən’sə: v / (v): giữ
               • run / rʌn / off (v): tan chảy
               • take away / ‘teik ə’wei / (v): mang đi
               • value / ’væljuəbl / (a): quý giá
               • đất / sɔil / (n): đất
               • thường xuyên / ‘fri: kwənt / (a): thường xuyên
               • Flood / flʌd / (n): lũ lụt, lũ lụt
               • damage / ‘dæmidʒ / (n): phá hủy, làm hỏng
               • doạ / ‘θretn / (v): đe doạ
               • Tainted / pə’lu: təd / (a): Bị nhiễm độc
               • biến mất /, disə’piərəns / (n): biến mất
               • Poor / ‘wə: sn / (v): làm cho nó tồi tệ hơn
               • pass / pɑ: s / a law (exp): Thông qua luật.
               • Bảo vệ ai đó / biện minh cho điều gì đó / di’fens /: bảo vệ ai đó / bảo vệ điều gì đó
               • Bảo tồn Thiên nhiên: Bảo vệ Thiên nhiên
               • Follow / kən’sə: n / (v): liên quan đến
               • sức mạnh của mùa thu / ‘fɔ: liη / nước: năng lượng chảy
               • Điện / i, lek’trisiti / (n): Điện
               • remove / ri’mu: v / (v): hủy bỏ, loại bỏ
               • Loại bỏ (exp): loại bỏ
               • Totally / kəm’pli: tli / (phó từ): hoàn toàn, hoàn toàn
               • Liquid / ‘likwid / (n): chất lỏng
                • flow / Flour / off (v): chảy đi
                • Treat / tri: t / (v): chữa lành
                • thảm thực vật /, vedʒi’tei∫n / (n): thực vật
                • làm tổn thương / hɑ: m / to (exp): làm tổn thương
                • xói mòn / i’rouʒn / (n): sự xói mòn
                • effect / ‘kɔnsikwəns / (n): hệ quả, kết quả
                • Planet / ‘plænit / (n): hành tinh
                • hủy diệt / dis’trʌk∫n / (n): sự hủy diệt
                • feature / ‘fi: t∫ə / (n): tính năng
                • Sensitive / ‘sensətiv / (a): nhạy cảm
                • Incarceration / im’prizn / (v): Giam giữ
                • Endangered animal / in’deindʒəd / (a): các loài có nguy cơ tuyệt chủng
                • retruct / ‘ri: kən’strʌkt / (v): tái tạo
                • giống / bri: d / (v): Giống
                • policy / ‘pɔləsi / (n): chính sách
                • đôi khi / ‘taimz /: đôi khi
                • risk / ‘riski / (a): rủi ro
                • secure / ‘indʒə / ​​(v): thiệt hại
                • being / ’sʌfə / from (v): chịu đựng
                • nguy hiểm / ‘deindʒrəs / (a): nguy hiểm
                • Development / di’veləp / (v): sự phát triển
                • Bệnh / di’zi: z / (n): bệnh tật, xấu xa
                • Unit 11: National Parks – Vườn quốc gia

                 • national / ’næ∫nəl / park (n): Vườn quốc gia
                 • định vị / lou’keit / (v): xác định vị trí, xác định vị trí
                 • Build / is’tæbli∫ / (v): xây dựng, xây dựng
                 • rừng mưa nhiệt đới / Rest, ‘fɔrist / (n): rừng nhiệt đới
                 • Butterfly / ‘bʌtəflai / (n): con bướm
                 • Cave / keiv / (n): hang động
                 • Hiking / haik / (v): đi bộ đường dài
                 • phụ thuộc vào / di’pendənt, ə’pɔn / (a): phụ thuộc vào
                 • Survival / sə’vaivl / (n): tồn tại, tồn tại
                 • Release / ri’li: s / (v): phát hành, giải phóng
                 • orphan / ‘ɔ: fən / (v): (làm) mồ côi
                 • trại trẻ mồ côi / ‘ɔ: fənidʒ / (n): trại trẻ mồ côi
                 • repeat / ə’bændən / (v): bỏ cuộc, bỏ cuộc
                 • take care / keə / of (v): quan tâm
                 • Subtropical / sʌb, ‘trɔpikl / (a): cận nhiệt đới
                 • Recognition / ’rekəgnaiz / (v): nhận ra
                 • thói quen / ‘hæbit / (n): thói quen
                 • vừa phải / ‘tempərət / (a): vừa phải
                 • độc / ‘tɔksik / (a): độc
                 • Chemistry / ‘kemikl / (n): Hóa học
                 • ô nhiễm / kən, tæmi’nei∫n / (n): sự ô nhiễm
                 • Organization /, ɔ: gənai’zei∫n / (n): tổ chức
                 • dự định / in’tend / (v): dự định
                 • tồn tại / ig’zist / (v): tồn tại
                 • Pollution / pə’lu: t / (v): ô nhiễm
                 • phù hợp / ‘su: təbl / for sb / sth (a): phù hợp
                 • Affects / ə’fekt / (v): ảnh hưởng đến
                 • thảm họa / di’zɑ: stə / (n): thảm họa, thảm họa
                 • sorry / ʌn’fɔ: t∫ənitli / (phó từ): không may
                 • turn out / tə: n, aut / (v): quay ra, quay ra
                 • Kết hợp với kɔm’bain / (v): kết hợp
                 • Fine (exp): tốt
                 • raincoat / ‘reinkout / (n): áo mưa
                 • accept / ək’sept / (v): chấp nhận
                 • Reject / ri’fju: z / (v): Từ chối
                 • lời mời /, invi’tei∫n / (n): lời mời
                 • Unit 12: Music – Âm nhạc

                  • classic / ’klæsikəl / music (n): nhạc cổ điển
                  • folk / fouk / music (n): nhạc dân gian
                  • rock / rɔk / ‘n’ roll / ‘roul / (n): nhạc rock
                  • -country / ‘kʌntri / music (n): nhạc đồng quê
                  • nghiêm túc / ‘siəriəs / (a): nghiêm túc, nghiêm túc
                  • beat / bi: t / (n): beat (nhạc)
                  • Human / ‘hju: mən / (n): Con người
                  • feel / i’mou∫n / (n): cảm xúc
                  • special / is’pe∫əli / (trạng từ): đặc biệt
                  • Communication / kə’mju: nikeit / (v): Giao tiếp
                  • Expression / iks’pres / (v): Biểu thức
                  • giận dữ / ‘æηgə / (n): tức giận
                  • Tích phân / ‘intigrəl / (a): bổ sung
                  • Đặt âm cho (v) / toun /: tạo không khí (vui, buồn)
                  • niềm vui / ‘dʒɔifulnis / (n): thú vị
                  • khí quyển / ‘ætməsfiə / (n): bầu không khí
                  • Fu Tang / ‘fju: nərəl / (n): đám tang
                  • Solemn / ‘sɔləm / (a): trang trọng
                  • tang thương / ’mɔ: nful / (a): thương tiếc
                  • lull / lʌl / (v): ngủ gật
                  • above / ə’bʌv / all (adv): quan trọng nhất
                  • uplift / ‘ʌplift / (a): phấn khích, bay bổng
                  • thoả thích / di’lait / (v): thích thú, mê hoặc
                  • – allion / ‘biljən / – dollar Industry /’ indəstri /: một ngành công nghiệp tỷ đô la (có lợi nhuận cao)
                  • – câu chuyện cổ tích / ‘feəriteil / (n): câu chuyện cổ tích
                  • critique / ‘kitisaiz / (v): chỉ trích
                  • transfer / kən’di / (v): truyền đạt, biểu lộ, biểu lộ
                  • serene / si’ri: n / (a): yên bình, yên tĩnh
                  • cheer / t∫iə / someone up (v): làm cho ai đó hạnh phúc
                  • Luôn luôn (trạng từ): mọi lúc
                  • country / ‘houmwəd / (n): quê hương
                  • Nơi sinh / ‘bə: θpleis / (n): Nơi sinh
                  • composer / kəm’pouzə / (n): nhà soạn nhạc
                  • composit (v) / kəm’pouz /: soạn, soạn
                  • ngọt ngào / swi: t / và yên tĩnh / ’dʒentl / (a): ngọt ngào và nhẹ nhàng
                  • rousing / ‘rauziη / (a): vui mừng, phấn khởi
                  • Trữ tình / ‘lirikəl / (a): trữ tình
                  • Mọi lúc (adv): mọi lúc
                  • Author / ‘ɔ: θə / (n): Tác giả
                  • National Anthem / ’næ∫nəl,‘ ænθəm / (n): Quốc ca
                  • Rural / ‘ruərəl / (a): đất nước, quốc gia
                  • Ngoại trừ / ik’sept / for (liên hợp): trừ đi, trừ đi
                  • App phù hợp / ə’proupriitli / (a): Thích hợp
                  • Key / tju: n / (n): giai điệu
                  • hỗn hợp / ‘mikst∫ə / (n): trộn, trộn
                  • reci / ə’pri: ∫ieit / (v): đánh giá cao, đánh giá cao
                  • Phần 13: Phim và Phim

                   • action / ’æk∫n / film (n): phim hành động
                   • Cartoon / kɑ: ‘tu: n / (n): phim hoạt hình
                   • Detective / di’tektiv / film (n): phim trinh thám
                   • ror / ‘hɔrə / film (n): phim kinh dị
                   • lãng mạn / rou’mæntik / film (n): phim lãng mạn
                   • Sci-Fi / ‘saiəns’fik∫n / Movie (n): Phim Khoa học viễn tưởng
                   • im lặng / ‘buồmənt / film (n): phim câm
                   • war / wɔ: / film (n): phim chiến tranh
                   • sinh động / ‘sinh động / (1): sống động
                   • khiếp sợ / ‘terifaing / = Fear (a): sợ hãi
                   • bạo lực / ‘vaiələnt / (a): bạo lực
                   • Ghê tởm / ghê tởm / (a): hèn hạ
                   • tang thương / ’mɔ: nful / (a): thương tiếc
                    • thriller / ‘θrilə / (n): phim kinh dị
                    • Century / ‘sent∫əri / (n): thế kỷ (100 năm)
                    • sequin / ‘si: kwəns / (n): trình tự, dãy
                    • still / stil / picture (n): hình ảnh tĩnh
                    • motion / ’mou∫n / (n): chuyển động
                    • Motion / ‘mu: vmənt / (n): chuyển động
                    • Thập kỷ / ‘dekeid / (n): mười năm (10 năm)
                    • cảnh / si: n / (n): cảnh
                    • Position / pə’zi∫n / (n): vị trí
                    • cast / kɑ: st / (n): diễn viên
                    • character / ‘kæriktə / (n): nhân vật
                    • part / pɑ: t / (n): nhân vật (trong phim)
                    • Audience / ‘ɔ: djəns / (n): khán giả
                    • Thẻ phim / phim, ‘mɑ: kə / (n): nhà làm phim
                    • spread / spred / (v): lây lan
                    • Phim ca nhạc / ‘mju: zikəl,’ sinimə / (n): Phim ca nhạc
                    • Discover / dis’kʌvə / (v): khám phá
                    • bi kịch / ’trædʒik / (a): bi thảm
                    • Sink / siηk / (v): chìm
                    • luxury / ‘lʌk∫əri / (n): sang trọng
                    • liner / ‘lainə / (n): tàu lớn
                    • voyage / ‘vɔiidʒ / (n): chuyến đi
                    • Dựa trên: Dựa trên
                    • thảm họa / di’zɑ: stə / (n): thảm họa
                    • xảy ra / ə’kɜ: (r) / (v): xảy ra, xảy ra
                    • Generous / ‘dʒenərəs / (a): hào phóng
                    • adventurer / əd’vent∫ərə / (n): nhà thám hiểm
                    • be on board / bɔ: d / (exp): on board
                    • để yêu (với ai đó): yêu ai đó
                    • Engagement / in’geidʒd / (exp): sự tương tác
                    • iceberg / ‘aisbə: g / (n): tảng băng
                    • Nội dung của phim / ‘kɔntent /: nội dung chính của phim
                    • Cài đặt phim / ‘setiη /: cài đặt
                    • Description / dis’krip∫n / (n): Mô tả
                    • Rescue / ’reskju: / (v): giải cứu
                    • Bài 14. Giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup

                     • Champion / ’t∫æmpjən / (n): Nhà vô địch
                     • Runner-up /, rʌnər’ʌp / (n): người về nhì
                     • giải đấu / ‘tɔ: nəmənt / (n): vòng đấu, giải đấu
                     • coi / kən’sidə / (v): đánh giá, xem xét (trở thành)
                     • phổ biến / ‘pɔpjulə / (a): phổ biến
                     • sự kiện thể thao / ‘spɔ: tiη, i’vent / (n): sự kiện thể thao
                     • Passionate / ‘pæ∫ənət / (a): sự say mê
                     • global / gloub / (n): toàn cầu
                     • Attract / ə’trækt / (v): thu hút
                     • tỷ / ‘biljən / (n): 1 tỷ
                     • Audience / ’vju: ə / (n): khán giả
                     • cơ quan chính phủ / ‘gʌvəniη,’ bɔdi / (n): cơ quan quản lý
                     • set / set / up (v): build
                     • World Champion / wə: ld, t∫æmpjən∫ip / (n): Nhà vô địch thế giới
                     • Tham gia vào / pɑ: t / in (v): Tham gia vào
                     • host / host / (n): máy chủ lưu trữ
                     • final / ‘fainl / (n): chung kết, vòng chung kết
                     • nhân chứng / ’witnis / (v): Nhân chứng
                     • Competition / kəm’pi: t / (v): Cạnh tranh
                     • remove / i, limi’nei∫n / games (n): Loại bỏ
                     • finalist / ‘fainəlist / (n): vào chung kết
                     • together / ‘dʒɔintli / (adv): tham gia, tham gia
                     • cúp / ‘ladfi / (n): Cúp nhà vô địch
                     • vinh dự / ‘ɔnəd / (a): vinh dự
                     • title / ‘taitl / (n): tiêu đề
                     • Competition /, kɔmpi’ti∫n / (n): cạnh tranh, cạnh tranh
                     • a series / ‘siəri: z / of (n): một loạt
                     • Related / in’vɔlv / (v): liên quan
                     • Prize / praiz / (n): giải thưởng
                     • cung cấp / prə’vaid / (v): cung cấp
                     • campus / fə’siliti / (n): thiết bị
                     • fifa: / ‘fi: fə /: FIFA
                     • loạt sút luân lưu / ‘penlti,’ ∫u: t’aut / (n): loạt sút luân lưu
                     • Đánh bại / di’fi: t / (v): Đánh bại
                     • Goal – Scorer / goul, kɔ: rə / (n): Vua phá lưới
                     • Ambassadorasdor / æm’bæsədə / (n): đại sứ
                     • promotion / prə’mout / (v): quảng bá
                     • peace / pi: s / (n): hòa bình
                     • Championship / ‘t∫æmpjən∫ip / (n): Nhà vô địch
                     • Committee / kə’miti / (n): ủy ban
                     • thông báo / ə’nauns / (v): thông báo
                     • Postpone / pə’spoun / (v): hoãn lại
                     • Severe / si’viə / (a): nghiêm trọng
                     • Captain / ‘kæptin / (n): thuyền trưởng
                     • community / ‘kɔmjunist / Youth League: Đoàn Thanh niên Cộng sản
                     • Trận đấu thân thiện (n): Trận đấu thân thiện
                     • Unit 15: Cities – Thành phố

                      • Empire / ’empaiə / Tòa nhà quốc gia: Tòa nhà Đại sứ quán
                      • Trụ sở Liên hợp quốc / ‘hed’kwɔ: təz /: Trụ sở Liên hợp quốc
                      • Quảng trường Thời đại / ‘taimz, skweə /: Quảng trường Thời đại
                      • Công viên Trung tâm / ’sentrəl, pɑ: k /: Công viên Trung tâm
                      • danh từ nổi tiếng / ‘hàn’ / (a): nổi tiếng
                      • status / steit / (n): trạng thái
                      • At the point / pɔint /: at the point
                      • mingle / ‘miηgl / (v) (với sth): hòa tan
                      • port / ‘hɑ: bə / (n): cảng
                      • metropolitan /, metrə’pɔlitən / (a): thuộc thủ đô, khu vực thành thị
                      • region / ‘ri: dʒən / (n): vùng
                      • Dân số /, pɔpju’lei∫n / (n): Dân số
                      • Found / faund / (v): build
                      • take over / ‘teik’ouvə / (v): tiếp quản
                      • Finance / fai’næns / (n): tài chính
                      • Charactze / ‘kæriktəraiz / (v): đặc điểm
                      • Tượng Nữ thần Tự do (n): Tượng Nữ thần Tự do
                      • Art gallery / ɑ: t, ‘gæləri / (n): Phòng trưng bày nghệ thuật
                      • Tên gốc / ə’ridʒnəli / (trạng từ): bắt đầu, ban đầu
                      • Communication / kə, mju: ni’kei∫n / (n): Thông tin liên hệ
                      • national holiday / ‘næ∫nəl,’ hɔlədi / (n): ngày lễ quốc gia
                      • transport / ‘trænspɔ: t / (n): vận chuyển
                      • Reserved / ri’zə: vd / (a): dành riêng, để dành
                      • QUẢNG CÁO (thông báo domini): QUẢNG CÁO
                      • BC (trước Công nguyên): BC
                      • at / ‘sitjueitid / (a): tại
                      • be nổi tiếng / ‘feiməs / for (sth) (a): nổi tiếng về điều gì đó
                      • history (a) / his’tɔrik /: lịch sử
                      • Cathedral (n) / kə’θi: drəl /: nhà thờ lớn, nhà thờ lớn
                      • Capitol (danh từ): Capitol
                      • Ideal / ai’diəl / (a): lý tưởng
                      • get away / ə’wei / from (sth): biến đi
                      • Bài 16: Địa điểm lịch sử – Địa điểm lịch sử

                       • history / his’tɔrikəl / (a): liên quan đến lịch sử
                       • co loa Citadel / ’sitədl /: tòa thành ổ đĩa
                       • Thủ đô của Hualu / ‘kæpitl /: cố đô của Hualu
                       • Di tích Denghong / ri’meinz /: Di tích Đền thờ Anh hùng
                       • son la prision / ‘prizəm / và Museum / mju:’ ziəm /: sơn nhà tù và viện bảo tàng
                       • hue Imperial / im’piəriəl / thành phố: Cố đô Huế
                        • cu chi tunnel / ‘tʌnlz /: cu chi tunnel
                        • Dynasty / ‘dinəsti / (n): triều đại
                        • Cultural / ‘kʌlt∫ərəl / (a): Văn hóa
                        • biểu tượng / tái bản’zentətiv / (n): biểu tượng
                        • Nho giáo / kən’fju: ∫n / (n): Nho giáo
                        • hành vi / bi’heivjə / (n): hành vi
                        • build / is’tæbli∫t / (v): xây dựng
                        • Trên cơ sở / graundz /: trên cơ sở
                        • training / ‘edju: keit / (v): giáo dục, đào tạo
                        • Memorialize / mə’mɔ: riəlaiz / (v): tôn vinh, ghi nhớ
                        • glow / ‘briljənt / (a): nổi bật
                        • học giả / ‘skɔlə / (n): học giả
                        • Achievements / ə’t∫i: vmənt / (n): Thành tích
                        • royal / ‘rɔiəl / (a): triều đình, hoàng tộc
                        • Engraving / in’greiv / (v): khắc, khắc
                        • stele / ’sti: li / (n): tấm bia (số nhiều: tấm bia)
                        • giant / ‘dʒaiənt / (a): khổng lồ, khổng lồ
                        • rùa / ‘tɔ: təs / (n): con rùa (trên cạn)
                        • được bảo quản tốt / mối hàn, pri’zə: vd / (a): được bảo quản tốt
                        • architecture / ‘ɑ: kitekt∫ə / (n): kiến ​​trúc
                        • banyan / ‘bæniən / tree (n): cây đa
                        • phong kiến ​​/ ‘fju: dl / (a): phong kiến ​​
                        • flourish / ‘flʌri∫ / (v): phát triển rực rỡ
                        • Kiêu hãnh / tự hào / (n): tự hào
                        • talent man / ‘tæləntid, mæn / (n): tài năng
                        • train / trein / (v): tập thể dục
                        • Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh / mɔ: sə’liəm /: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
                        • Construction / kən’strʌk∫n / (n): quá trình xây dựng
                        • The late President / ‘prezidənt / (n): cố tổng thống
                        • cottage / ‘kɔtidʒ / (n): ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà tranh
                        • duy trì / ‘meintinəns / (n): bảo trì, sửa chữa
                        • Di sản Văn hoá Thế giới / ‘heritidʒ /: Di sản Văn hoá Thế giới
                        • comprise / kəm’praiz / (v): bao gồm
                        • section / ’sek∫n / (n): khu vực, phần
                        • Royal Castle: Lâu đài Hoàng gia
                        • Hoàng gia: Cát bên trong
                        • Tử Cấm Thành
                        • Phí tham quan (n): Phí vào cửa
                        • thong nhat meeting / ‘kɔnfərəns / Hội trường: Dinh Thống Nhất = sự đoàn tụ / ri: ju: nifi’kei∫n / Hội trường: Dinh Thống Nhất = Dinh Độc Lập / ind’pendəns,’ pælis /: Dinh Độc Lập
                        • li >

                         2. Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 10 hiệu quả

                         • Học từ vựng bằng hình ảnh
                         • Học từ vựng tiếng Anh lớp 10 bằng hình ảnh là một cách học thú vị và dễ hiểu hơn. Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh văn bản trực tuyến, và có rất nhiều hình ảnh để lựa chọn.

                          Bạn đang xem: Các từ vựng tiếng anh lớp 10

                          • Học từ vựng theo chủ đề
                          • Tham khảo: Bài Luận Tiếng Anh Về Danh Lam Thắng Cảnh

                           Học từ vựng theo chủ đề sẽ dễ nhớ và liên kết với các từ liên quan hơn là học riêng lẻ từng từ. Từ vựng Tiếng Anh 10 được chia thành các chủ đề rõ ràng nên đây sẽ là nguồn tài liệu học từ vựng rất hay để các em sử dụng.

                           • Học và ôn lại từ vựng thường xuyên
                           • Việc xem lại từ vựng bạn đã học là rất quan trọng. Bởi vì nếu bạn bỏ qua từ đó, trong một vài ngày bạn sẽ quên nó.

                            • Làm bài tập về nhà của bạn
                            • Xem thêm: Tự học 2000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

                             Hiện nay có rất nhiều nguồn luyện tập liên quan đến chủ đề đang học trên mạng, bạn chỉ cần search: Unit Practice … Tiếng Anh 10 là đã có vô số bài luyện tập rồi! Làm bài tập sẽ giúp bạn củng cố và áp dụng các từ vựng đã học, tăng tốc độ làm bài và học các từ mới liên quan.

                             • Ứng dụng thực tế
                             • Sau khi học từ vựng mới, bạn có thể đặt câu ứng dụng để tìm hiểu cách sử dụng từ đó. Sau khi đặt câu nào, bạn đừng quên luyện đọc câu đó để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu của mình nhé!

                              Vì vậy, chúng tôi đã học chương trình mới Từ vựng tiếng Anh cấp độ 10 . Đừng quên học từ vựng mỗi ngày và áp dụng những gì học được vào thực tế. thanhtay.edu.vn Chúc các bạn học tập gặp nhiều may mắn.

                              Tham khảo: Tổng hợp trọn bộ từ vựng tiếng Anh về đồ ăn nhanh cho bé

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button